Menu

Bevoegd en bekwaam

Helicon verlangt van alle vmbo- en mbo-docenten een tweedegraads bevoegdheid. Voor praktijkvakken op het mbo (waarvoor geen lerarengraad te behalen is), kan ook een PDG in combinatie met een relevante hbo- of wo-vooropleiding volstaan. Wil je meer weten over de regels over bevoegdheid bij Helicon? Vraag de memo Benoembaarheid en bevoegdheid docenten Helicon Opleidingen bij de afdeling Personeel & Organisatie op.

Deel deze pagina opDelen