Menu

Vakken

Vakken

Op onze school krijg je theorievakken (om te leren) en praktijkvakken (om te doen). Daarnaast krijg je mentorlessen, tijdens deze lessen wordt onder andere uitgelegd hoe je moet leren (hoe plan je bijvoorbeeld je huiswerk). De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo's.

Leerjaar 1en 2

In de eerste 2 jaar krijgen alle klassen onderstaande vakken:

Nederlands
Engels
Duits (alleen Kader/Gemengd/Theoretisch klas 2)
Biologie
Wiskunde
Nask
LO (gym)
Mens & Maatschappij
Kunst & Cultuur
PPO (Praktische Profiel Oriëntatie)
Mentoruur
Coach uur
Burgerschap
X-uur Rekenen
ICT

PPO (praktische profiel oriëntatie)

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg je PPO. Tijdens PPO maak je kennis met al onze praktijkvakken:

Bloem
Plant
Groen
Dier
Techniek
ICT
Voeding
Verzorging

Leerjaar 3 en 4

De verplichte vakken voor alle leerwegen zijn:

Nederlands
Engels
Biologie of Nask
Wiskunde
Maatschappijleer
Kunstvakken
LO (gym)
Profiel Groen
Keuzevakken Beroepsgericht

Economie wordt op alle niveaus aangeboden maar is alleen verplicht voor de G/T leerlingen.

Daarnaast maken alle leerlingen de rekentoets en loopt elke leerling stage. Leerlingen van de gemengde/theoretische leerweg maken ook een profielwerkstuk en volgen nog  (een) extra theorievak(ken).

Beroepsgerichtprogramma

In leerjaar 3 en 4 volgen leerlingen het Profiel Groen. Naast een vast programma (profielvak) kunnen leerlingen een deel van het programma zelf samenstellen (keuzevakken) en is er veel aandacht voor loopbaanorientatie (LOB). Voor de keuzevakken kunnen leerlingen vakken kiezen op het gebied van Bloem, Groen, Voeding, Dier of Techniek.

Deel deze pagina opDelen