Menu

Meepraten op school

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen, waardoor leerlingen inspraak krijgen in de omgeving waarin ze zich alle dagen bevinden. De raad houdt rekening met de wensen van de leerlingen en zorgt dat de ideeën van de leerlingen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.  
De leerlingenraad is dus een soort spreekbuis voor leerlingen naar docenten en schoolleiding toe, maar ook andersom.

Ouders

De vestigingsraad van Helicon VMBO Kestren bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders van leerlingen, docenten en de directeur. De ouders van de vestigingsraad vertegenwoordigen de ouders van alle leerlingen en voeren overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken van de school. In een aantal zaken heeft de vestigingsraad adviesrecht. De vestigingsraad komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. De vestigingraad is per mail bereikbaar.

De ouderactiviteitencommissie bestaat uit een aantal actieve ouders die organiseren en ondersteunen bij interessante en leuke activiteiten voor leerlingen, zoals schoolfeesten en het gala voor klas 4.

Deel deze pagina opDelen