Menu

Begeleiding

Je krijgt bij ons de begeleiding die je nodig hebt. Een goede begeleiding zorgt voor een goede en fijne schooltijd. Je kunt hulp krijgen bij het leren, maar ook als je je niet fijn voelt op school. Voel je je vervelend, vind je het moeilijk om een beroep te kiezen. Bij Helicon VMBO Eindhoven helpen we je.

Begeleiding voor iedereen

Elke klas heeft een mentor. Dat is degene bij wie je met vragen en problemen terecht kunt. De mentor werkt aan de sfeer in de klas en helpt als je het eens moeilijk hebt op school. Heb je andere problemen die niet met school te maken hebben, dan zijn we er ook voor je. We hebben op school een leerlingbegeleider en er is ook schoolmaatschappelijk werk. Zij kunnen met je praten en je verder helpen.

Begeleiding bij het leren

Soms gaat het leren op school vanzelf, en soms heb je extra hulp nodig. Daar zorgen we voor. Dat kan bij ons op verschillende manieren.

Mentor en studiebegeleider

De mentor helpt bij het leren op school. Hij krijgt daarbij ook hulp van de studiebegeleider.

Begeleidingsuren

In de eerste twee jaar krijg je begeleidingsuren. Daarin krijg je extra steun bij het leren en bij de vakken waar je niet zo goed in bent. In het derde en vierde leerjaar kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen in Wiskunde, Engels of Nederlands.
Lees meer hierover op de pagina ‘vakken

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan krijg je op onze school een speciaal pasje. Met dat pasje heb je recht op hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een computerprogramma dat je helpt, of meer tijd bij toetsen.

OPP (Ontwikkelings PersPectief)

Vanaf augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking gegaan. Sommige leerlingen krijgen hierdoor extra ondersteuning op onze school.

Krijg je dat ook, dan werken we met een speciaal plan om je zo goed mogelijk te helpen. Op school hebben we een leerlingbegeleider die je begeleidt. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Binnen de mogelijkheden van de school, leveren we dan maatwerk. Als we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, zoeken we naar een andere school binnen het samenwerkingsverband die dit wel kan.

Begeleiding bij studiekeuze

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een profielvak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het kiezen voor je toekomst.

Lees meer hierover op de pagina ‘voorbereiding op het mbo'.

Deel deze pagina opDelen