Menu
maandag 21 januari 2019

Helicon Eindhoven krijgt predicaat superschool

We waren verbaasd, en toch ook weer niet. Want we weten dat we een superschool zijn. Maar nu zegt ook weekblad Elsevier het en zij baseren zich op feiten van de onderwijsinspectie. En wij? Wij zijn trots!

Alle leerwegen superschool

Zowel onze vmbo Basis, Kader als Gemengd/Theoretische afdeling krijgt de beoordeling superschool. De kaderberoepsgerichte leerweg krijgt daarnaast ook nog een eervolle vermelding.

Elsevier beoordeelde de scholen op basis van de volgende vier punten:

1.     Onderwijspositie
In welke leerweg zitten leerlingen in vergelijking met hun basisschooladvies.

2.     Onderbouwsnelheid
Percentage leerlingen dat onvertraagd naar klas 3 gaat.

3.     Bovenbouwsucces
Percentage leerlingen dat overgaat en in één keer het diploma haalt.

4.     Examencijfers
Gemiddeld cijfer centraal examen.


Beoordeling:
Super:              bovenste 15 %
Voldoende:      middelste 70%
Onvoldoende:   onderste 15%

Superschool

Goed

Voldoende

Onvoldoende

50 scholen

625 scholen

1482 scholen

302 scholen

Drie of vier onderdelen super
+
Geen onvoldoende

Alle onderdelen voldoende
+
Één of twee onderdelen super

Vier onderdelen voldoende of drie onderdelen voldoende of super , en één onvoldoende

Twee of meer onderdelen onvoldoende


De volledige lijst met superscholen

Bron: weekblad Elsevier

Deel deze pagina opDelen