Menu

Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.

Onze missie

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Onze uitgangspunten

Schoolplan en schoolgids

In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Helicon gaat hier in op:

Voor het onderwijskundige beleid gelden ook aanvullende plannen zoals het taalbeleidsplan en het rekenbeleidsplan.

In de schoolgids staat alles over onze school. Over het onderwijs en het exmen, over de begeleiding en over de schoolregels.

Schoolondersteuningsprofiel

De scholen van Eindhoven en Kempenland zijn verenigd in een samenwerkingsverband.
Alle scholen in dat samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel met daarin alle belangrijke informatie over de school.
Download het schoolondersteuningsprofiel van Helicon VMBO Eindhoven.

Deel deze pagina opDelen