Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.

Onze missie

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Onze uitgangspunten

Schoolplan en schoolgids

In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Helicon gaat hier in op:

Voor het onderwijskundige beleid gelden ook aanvullende plannen zoals het taalbeleidsplan en het rekenbeleidsplan.

In de schoolgids staat alles over onze school. Over het onderwijs en het examen, over de begeleiding en over de schoolregels.

Deel deze pagina opDelen