Instroom in leerjaar 2 of 3

Zit je nu op een andere school voor voortgezet onderwijs, maar wil je een overstap maken naar Helicon VMBO Eindhoven? In sommige gevallen kan dat. 

Instromen in leerjaar 2

Eind april hebben we zicht op de plaatsingsmogelijkheden in leerjaar 2. Wil je graag instromen in het tweede leerjaar, houd de website dan in de gaten om te zien of er nog plek is.

Instromen in leerjaar 3

We hebben beperkt plaats voor instroom in leerjaar 3. Het aantal plaatsen dat beschikbaar is:
Vmbo-B:           0 plaatsen
vmbo-K:           3 á 4 plaatsen
vmbo-G/T        3 á 4 plaatsen

Wil je komend schooljaar instromen in leerjaar 3, vul dan het webformulier 'interesse instroom' in. Je ontvangt daarna een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op 20 mei a.s. 
Let op: We gaan uit van de ingevulde formulieren. e-mails en telefoontjes over de instroom in leerjaar 3 nemen we niet in behandeling.

Wat gebeurt er vervolgens?

Tussentijds instromen

Wil je gedurende het schooljaar instromen? Dat kan alleen als je verhuist.
In leerjaar 3 en 4 kun je bovendien alleen tussentijds instromen als je nu ook al op een groen vmbo zit.

Deel deze pagina opDelen