Menu

Bovenbouw

Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je een definitief advies over de leerweg die je gaat volgen. In leerjaar drie kom je in een nieuwe klas. Je start in dit jaar met examens. Dat is best spannend en belangrijk, maar we zorgen dat je goed bent voorbereid.

Je volgt naast de theorievakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, Wiskunde en Biologie ook groene profielmodules en keuzevakken (praktijkvakken). Het aantal uren dat je deze praktijkvakken hebt hangt af van de leerweg die je volgt.

Examen

Het examen bestaat uit 2 delen:

De schoolexamens maken en beoordelen we zelf. Het centraal examen is landelijk georganiseerd. Het schoolexamen en het centraal examen wegen even zwaar mee.

Goede voorbereiding

Natuurlijk bereiden we iedereen goed voor op het examen. Alle ouders en leerlingen hebben toegang tot het examenreglement en de programma's van toetsing en afsluiting via ons intranet MijnHelicon.

Deel deze pagina opDelen