Menu

Begeleiding

Je krijgt bij ons de begeleiding die je nodig hebt. Een goede begeleiding zorgt namelijk voor een goede en fijne schooltijd. Je kunt niet alleen hulp krijgen bij het leren, maar ook als je niet zo lekker in je vel zit of bij het maken van keuzes op school. We laten je niet aan je lot over.

Mentor

Iedere klas heeft een 'eigen' docent. Dat heet een mentor. Hij leert je tijdens de mentorles onder andere hoe je het beste kunt leren, hoe je je leerwerk kunt te plannen en hoe je goed kunt samenwerken met andere leerlingen. Ook praten jullie tijdens de mentorles over je ervaringen op school. Over wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. En of er problemen zijn, thuis of op school. De mentor is ook het directe aanspreekpunt voor je ouders.

Extra ondersteuning

Heb jij persoonlijke begeleiding nodig? Of hulp met leren?
De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning voor alle leerlingen van de school. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinatoren, de interne orthopedagoog en de ondersteuner passend onderwijs. 
Wilt u als ouder/verzorger graag contact hebben met een medewerker over extra ondersteuning bij bijvoorbeeld  het leren of gedrag van zoon/dochter/pupil? Vul dan het contactformulier in.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan heb je recht op faciliteiten. Zoals bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen of verklanking van de toets d.m.v. het programma Claroread. Vastgestelde diagnoses en toegestane faciliteiten worden binnen Magister verwerkt, waardoor we een volledig overzicht hebben van leerlingen en hun faciliteiten. Dit wordt gecommuniceerd naar de docenten en de toets- en examencommissie zien hier nauwlettend op toe in overleg met de orthopedadoog.

Begeleiding bij studiekeuze

Op school hebben we een decaan die je helpt bij het kiezen. Eerst bij het kiezen van een keuzevak voordat je naar de derde klas gaat. Daarna bij het kiezen voor een beroep en opleiding. Op school werken we ook in de lessen al aan het leren kiezen voor je toekomst.
Lees meer hierover op de pagina ‘na het vmbo’

Onderwijsondersteuningsplan

De school heeft een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan alle gestelde doelen op het gebied van de zorg voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit in relatie tot passend onderwijs en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband De Meierij.
 

Deel deze pagina opDelen