Menu
dinsdag 24 maart 2020

Eindexamens komen te vervallen

Met dit besluit komen dus het CSPE (praktijkexamen) vooralle leerwegen, het CSE (centraal schrijftelijk examen) voor GT en het CE (computer examen) voor KB en BB te vervallen. Dit betekent voor alle 4e-jaars leerlingen dat de resultaten van de schoolexamens de cijfers op het diploma gaan worden.  Hiervoor zal een aangepaste zak- en slaagregeling opgesteld worden. Ook zal gekeken worden wat dat betekent voor de herkansingen. Allemaal zaken die vragen oproepen, waar wij als school ook nog geen antwoorden op hebben. DIt moet landelijk afgesproken worden.

Aangezien wij in februari de schoolexamens voor leerjaar 4 hebben afgesloten met een toetsweek, hebben we alleen nog te maken met leerlingen die gemiste toetsen in moeten halen. 
Daarnaast  krijgen de leerlingen nog de mogelijkheid te herkansen omdat die op 16 maart niet doorgingen.

Meer informatie is te vinden op MijnHelicon.

Deel deze pagina opDelen