Menu
donderdag 19 maart 2020

vmbo-examens 2020

Tot 6 april gaan we door met onderwijs op afstand voor alle leerjaren. Via Magister ontvangen de leerlingen hun studieplanners, zien zij wat het huiswerk is en wanneer er contact is met de docent of mentor. Dat contact tussen docent/mentor en leerlingen verloopt via Teams, waar zij elkaar kunnen zien en spreken. Ook de training voor de praktijkexamens in leerjaar 4 verloopt online. Eindexamenleerlingen krijgen zo lesmateriaal, instructies en instructievideo's om zich voor te bereiden.
Laten we hopen dat er volgende week minder storingen zijn en alles soepel verloopt.

De praktijkexamens verschuiven naar14 t/m 17 april en 7 t/m 20 mei. MAAR .... dan moeten er vanuit de overheid of het RIVM geen nieuwe maatregelen komen!

In de periode van 7 t/m 20 mei zullen ook de theorie-examens afgenomen worden; Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en de mogelijke keuzevakken.

Met de Entree-leerlingen worden andere afspraken gemaakt.

Ook met deze nieuwe data geldt nog steeds dat:  
- leerlingen en medewerkers die hoesten of met een verkoudheid, zijn NIET welkom op school.
- leerlingen die niet naar school kunnen of mogen komen, moeten op de gebruikelijke wijze ziek gemeld worden. Dan behouden zij het recht om de gemiste examens in te halen. 

Deel deze pagina opDelen