Menu

Meepraten op school

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen, waardoor leerlingen inspraak krijgen in de omgeving waarin ze zich alle dagen bevinden. De raad houdt rekening met de wensen van de leerlingen en zorgt dat de ideeën van de leerlingen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.  
De leerlingenraad is dus een soort spreekbuis voor leerlingen naar docenten en schoolleiding toe, maar ook andersom.

Ouders

De vestigingsouderraad van Helicon VMBO Den Bosch bestaat uit een aantal actieve ouders die het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij  diverse activiteiten van de school. 

De oudercommissie is een vertegenwoordiging van alle ouders die namens hen het woord voert. Deze commissie vergadert een aantal keer per jaar met de directie. Tijdens deze vergaderingen worden organisatorische en onderwijskundige zaken (beleid en visie van de school) besproken.  

Meer weten over de oudercommissie? Stuur ze dan een e-mail (oudercommissie.vb@helicon.nl).

Deel deze pagina opDelen