Menu

Missie en uitgangspunten

Missie

Helicon VMBO Den Bosch wil jongeren vanaf 12 jaar en afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met verschillende levenbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden, een algemene en beroepsvoorbereidende vorming bieden. Daarnaast wil onze school de persoonlijkheidsvorming van de leerlingen bevorderen, zodat ze een passende functie in de maatschappij kunnen verwerven. Ons uitgangspunt hierbij is: leerlingen kunnen meer dan ze denken en kunnen meer dan wij denken.

Uitgangspunten

Helicon VMBO Den Bosch hanteert daartoe de volgende uitgangspunten:

Deel deze pagina opDelen