Menu

Aanmelden Helicon VMBO Den Bosch

Vanaf schooljaar ‘21/’22 krijgt Helicon samen met het Wellantcollege en Citaverde een nieuwe naam. We gaan met twee andere groene scholen samen verder als Yuverta.
Voor jou verandert er niet direct iets, behalve dan dat je nieuwe school een andere naam krijgt. Door samen te gaan, zorgen we ervoor dat we ons onderwijs nog beter voor je maken en blijven we persoonlijk en dichtbij.
Kijk voor meer informatie op Yuverta.nl 

Hoe aanmelden?

Het aanmelden voor leerjaar 1 op een middelbare school in de gemeente 's-Hertogenbosch gaat via een digitale voor-aanmelding. Je hebt een advies van je basisschool nodig om je aan te melden. In de aanmeldingsprocedure en de infographic kun je lezen hoe dit in zijn werk gaat. In Den Bosch mag een leerling zich bij maximaal 1 middelbare school aanmelden. Komend schooljaar hebben we voor het eerst te maken met een maximaal aantal leerlingen dat we kunnen aannemen (162). 

Op deze website kun jij je tijdens de aanmeldperiode (1 tot en met 17 maart) via een digitaal inschrijfformulier voor-aanmelden. Dit digitale inschrijfformulier is alleen gedurende de aanmeldperiode beschikbaar.  Aangezien dit jaar geen aanmelding op school plaatsvindt moet het adviesformulier van de basisschool, samen met een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) of een kopie van het paspoort of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. naar ons gemaild, gebracht  of gestuurd worden.
Mailen kan naar:       administratie@helicon.nl     Onderwerp: VMBO Den Bosch + naam leerling
Opsturen/afgeven:    Helicon VMBO Den Bosch,
                                      t.a.v. aanmelding,
                                      Hervensebaan 7
                                      5232 JL  's-Hertogenbosch 

Voor de definitieve aanmelding worden gesprekken gepland tussen een medewerker van school met de leerling en ouders/verzorgers. Deze aanmeldgesprekken vinden plaats in de periode : 22 t/m 24 maart

Aanmeldgesprekken voor schooljaar 2021-2022:

Over het hoe en wanneer van de gesprekken wordt u nog nader geiïnformeerd.

Digitale overdracht

De meeste basisscholen dragen de leerlinginformatie digitaal over naar de school voor voortgezet onderwijs. Dit wordt door de basisschool met je ouders/verzorgers besproken. Het kan zijn dat sommige gegevens niet digitaal bijgevoegd worden, in dat geval vragen wij je onderstaande gegevens voor je aanmelding bij ons af te geven of naar ons toe te sturen.

  1. Alle recente onderzoek- en testgegevens, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Te denken valt aan onderzoeksverslagen van gediagnostiseerde leer- en gedragsstoornissen zoals dyslexie (met verklaring), dyscalculie (met verklaring), ADHD, ADD, PDD-NOS of intelligentieonderzoeken als WISCIII of NIO;
  2. Beschikking arrangement voor leerlingen van cluster 1 en 2 (indien van toepassing).

 
Overstappen vanaf een andere middelbare school

Zit je nu op een andere middelbare school, maar ben je geïnteresseerd om de overstap te maken naar Helicon VMBO Den Bosch? Dan kan dat misschien als er plaatsen vrij zijn in leerjaar 2 of 3. Geef via ons informatieformulier jouw interesse door. Klik hier.

Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek over zij-instroom in  leerjaar 2 of 3 zijn naast algemene aanmeldgegevens ook de volgende zaken nodig:

  1. Overdrachtsformulier van de school van herkomst;
  2. Motivatiebrief door de leerling zelf geschreven met daarin de reden en motivatie voor de overstap;
  3. RVC beschikking leerwegondersteuning (indien van toepassing);
  4. Rapportgegevens van het lopende schooljaar/actuele cijferlijst;
  5. Beroepen Interesse Test (BIT) af te nemen op de huidige school;
  6. Beschikkingen, handelingsplannen en diagnoses in het dossier van de leerling (indien aanwezig en van toepassing).
Deel deze pagina opDelen