Menu

Aanmelden Helicon VMBO Den Bosch

Hoe aanmelden?

Het aanmelden voor leerjaar 1 op een middelbare school in de gemeente 's-Hertogenbosch gaat via een digitale voor-aanmelding. In de aanmeldingsprocedure en de infographic kun je lezen hoe dit in zijn werk gaat. 

Via deze website kun jij je tijdens de aanmeldperiode  ( februari - maart) via een digitaal inschrijfformulier voor-aanmelden.

Voor de definitieve aanmelding komen leerling en ouders/verzorgers naar de speciale aanmelddagen.  

Aanmelddagen schooljaar 2021-2022:

Wat neem je mee bij het aanmelden? 

  1. Het adviesformulier van de basisschool;
  2. Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) of een kopie van het paspoort of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Digitale overdracht

De meeste basisscholen dragen de leerlinginformatie digitaal over naar de school voor voortgezet onderwijs. Dit wordt door de basisschool met je ouders/verzorgers besproken. Het kan zijn dat sommige gegevens niet digitaal bijgevoegd worden, in dat geval vragen wij je onderstaande gegevens bij aanmelding mee te brengen.

  1. Alle recente onderzoek- en testgegevens, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Te denken valt aan onderzoeksverslagen van gediagnostiseerde leer- en gedragsstoornissen zoals dyslexie (met verklaring), dyscalculie (met verklaring), ADHD, ADD, PDD-NOS of intelligentieonderzoeken als WISCIII of NIO;
  2. Beschikking arrangement voor leerlingen van cluster 1 en 2 (indien van toepassing).

 
Overstappen vanaf een andere middelbare school

Zit je nu op een andere middelbare school, maar ben je geïnteresseerd om de overstap te maken naar Helicon VMBO Den Bosch?  Dan moeten we je helaas teleurstellen. Inschrijven voor 2020-2021 is niet mogelijk, want we hebben geen plaats meer.

Bij aanmelding voor leerjaar 2 en 3 zijn naast algemene aanmeldgegevens tevens nodig:

  1. Overdrachtsformulier school van herkomst;
  2. Motivatiebrief door de leerling zelf geschreven met daarin de reden en motivatie voor de overstap;
  3. RVC beschikking leerwegondersteuning (indien van toepassing);
  4. Rapportgegevens van het lopende schooljaar/actuele cijferlijst;
  5. Beroepen Interesse Test (BIT) af te nemen op de huidige school;
  6. Beschikkingen, handelingsplannen en diagnoses in het dossier van de leerling (indien aanwezig en van toepassing).
Deel deze pagina opDelen