Menu

Info voor stagebedrijven

Informatie Corona

Helicon volgt de landelijke richtlijnen van RIVM en regionaal die van de GGD's en gemeenten. Het laatste nieuws over specifieke situaties bij Helicon lees je in ons Corona nieuws op de homepage. 

Naast de lessen op school gaan studenten tijdens de opleiding een aantal stages lopen. Dit noemen we ook wel de beroepspraktijkvorming (bpv). Mooie kansen voor onze studenten én voor stagebedrijven. Tijdens een stage heeft u een jonge professional in huis met een frisse blik en actuele kennis die kan meedraaien met verschillende werkzaamheden.

Ik zoek een stagiair!

Leuk! Neem contact op met de bpv-coördinator van een van onze scholen. Onderaan de pagina vindt u de contactgegevens.

Ik heb een stagiair, wat wordt er van me verwacht?

Kennismaking 
Wil een student bij uw organisatie stage lopen? Dan neemt hij/zij (telefonisch) contact op. Tijdens het (telefoon)gesprek bespreken jullie de stageperiode, de opleiding, de stageopdrachten en de reden waarom de leerling juist bij uw organisatie stage wil lopen. Jullie plannen een kennismakingsgesprek om hier verder over te spreken.

Begeleiding en beoordeling
Tijdens de stage komt de bpv-begeleider van school een keer op bezoek voor een tussentijdse evaluatie. Dit is een gezamenlijk gesprek met de student, met u en de bpv-begeleider. In de laatste week van de stageperiode vraagt de student aan u om het beoordelingsformulier in te vullen. Heeft de student of heeft u in de tussentijd een vraag of een opmerking? Dan kunt u altijd bij de bpv-begeleider van school terecht. 

Wat verwachten we verder?
U biedt als bedrijf een goede werkplek voor een student. Studenten bepalen samen met u en met school de leerdoelen. U zorgt ervoor dat studenten kunnen oefenen in situaties die aansluiten bij deze doelen. U weet wat een student moet kennen, kunnen en welke beroepshouding vereist is binnen de branche. Daarbij is het belangrijk dat de student binnen uw bedrijf een vaste praktijkbegeleider heeft.  

Het is voor alle partijen belangrijk om de afspraken goed vast te leggen, dat doen we in het voorstelformulier en in de praktijkovereenkomst (POK). Het voorstelformulier wordt door de administratie verstrekt. Op basis van het voorstelformulier, dat ingevuld wordt tijdens het kennismakingsgesprek, wordt de stage door school goed- of afgekeurd. Vervolgens wordt dit vastgelegd in de POK die door zowel het bedrijf, de stagiair als school ondertekend moet worden. In de praktijkovereenkomst staan de rechten en plichten van de student, de school en het leerbedrijf. De overeenkomst is bindend en bevat informatie over bijvoorbeeld begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. Studenten mogen pas starten met de bpv als de POK, ondertekend door alle partijen, is teruggestuurd naar Helicon.

Bedrijvenportaal

In het bedrijvenportaal vindt u basis gegevens over uw stagiaire en worden onder andere activiteiten en uren geregistreerd. Een korte uitleg vindt u in de instructiekaart en het onderstaande filmpje over het stagelogboek. For english information click here. Vanuit onze servicedesk ontvangt u een inlogcode.


Erkend leerbedrijf
Als stagebedrijf bent u verplicht om erkend te zijn door S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven). Is uw bedrijf nog niet erkend, dan kunt u erkenning aanvragen via de website van S-BB.

Verzekeringen

In principe bent u als stagebedrijf aansprakelijk voor de schade die de stagiair tijdens of in verband met de stage mocht lijden, dan wel voor de schade die de stagiair in de uitoefening van zijn werkzaamheden tijdens of in verband met de stage toebrengt aan uw stagebedrijf of aan derden. Zorg dat u hiervoor verzekerd bent. Indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair, is de stagiair of diens ouders zelf aansprakelijk.

Interessante documenten

Meer weten over stages?  
Ook de volgende bestanden zijn interessant om een keertje in te kijken:

 Contactpersonen

Vestiging

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Helicon MBO Boxtel


(073) 611 22 22

info.mx@helicon.nl

Helicon MBO Den Bosch

Agnès Ketelaars-Schilperoort

(073) 611 22 22

info.mb@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven

Olga van Oijen

(040) 259 57 57

info.me@helicon.nl

Helicon MBO Geldermalsen

Petra Stuijvenberg

(0345) 58 28 30

info.mg@helicon.nl

Helicon MBO Helmond

Marieka Biemans

(0492) 52 39 83

info.mh@helicon.nl

Helicon MBO Nijmegen

Jan Oosterwijk

(024) 374 13 00

info.mn@helicon.nl

Helicon MBO Tilburg

Yoni Herberigs

(013) 462 71 10

info.mt@helicon.nl

Helicon MBO Velp

Judith Ruhe

(026) 384 03 10

info.mv@helicon.nl


 Coördinatoren Internationalisering

Vestiging

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Helicon MBO Boxtel

Thomas van den Heuvel

(073) 611 22 22

info.mx@helicon.nl

Helicon MBO Den Bosch

Wendy Verhagen

(073) 611 22 22

info.mb@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven

Olga van Oijen

(040) 259 57 57

info.me@helicon.nl

Helicon MBO Geldermalsen


(0345) 58 28 30

info.mg@helicon.nl

Helicon MBO Helmond

Marieka Biemans

(0492) 52 39 83

info.mh@helicon.nl

Helicon MBO Nijmegen

Mijke Lub en Jolanda Jansen

(024) 374 13 00

info.mn@helicon.nl

Helicon MBO Tilburg

Pascalle Cup

(013) 462 71 10

info.mt@helicon.nl

Helicon MBO Velp

Ayla van Ravenswaaij

(026) 384 03 10

info.mv@helicon.nl

Deel deze pagina opDelen