Menu

College van BestuurTitia Bredée
Voorzitter College van Bestuur

 • Bedrijfsvoering
 • Financiën
 • Governance
 • Groen
 • HRM, arbo en cao
 • Huisvesting
 • ICT
 • Onderwijs VMBO
 • Regio Noord- Brabant

Nevenfuncties

Uit hoofde van of samenhangend met de functie:

 • secretaris Stichting Steun Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs.
  (onbezoldigd, 1 jan. 2019 - heden)

Gijs de Bont
Lid College van Bestuur 

 • Communicatie 
 • Grijs
 • HRM: professionele ontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Onderwijs algemeen
 • Onderwijs, MBO
 • Regio Gelderland
Deel deze pagina opDelen