College van Bestuur

Henk de Jong 
Voorzitter College van Bestuur a.i.

 • Organisatie-ontwikkeling
 • Bedrijfsvoering en financiën
 • HR : arbo en cao
 • Faciliteiten: huisvesting en it
 • Juridische zaken

Gijs de Bont
Lid College van Bestuur 

 • Onderwijs: kwaliteitszorg en innovatie
 • HRM: professionele ontwikkeling
 • Communicatie en marketing

Nevenfuncties:

 • Lid bestuur Groene Norm
 • Lid bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo
 • Lid bestuur VKBBO (Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroeps Onderwijs)
Deel deze pagina opDelen