Menu

Bestuursverslagen

Het bestuursverslag en jaarrekening 2017 beschouwen we als verantwoordingsdocument, maar vooral als een manier om ons beleid te verduidelijken en erover door te praten. Met onze omgeving in de breedste zin, met onze leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, gemeenten en andere belangstellenden. We nodigen jou, als lezer, ook van harte uit om op dit jaardocument te reageren. Dat kan via communicatie@helicon.nl.  

Helicon Bestuursverslag 2017 | Overzicht

Financiëel gezond

Afgelopen twee jaar ontstonden tekorten als gevolg van onderbekostiging. In 2019 is sprake van volledige reparatie, waardoor de resultaten weer beter worden en het onderwijs voldoende middelen ontvangt voor goed onderwijs.


Rendement als percentage van de omzet

Leerlingaantallen blijven constant in het dagonderwijs

Voor de toekomst houden we rekening met de landelijke trend naar daling van de leerlingenaantallen. Dit geldt met name in het deeltijdonderwijs terwijl op andere gebieden, (zoals Leven Lang Ontwikkelen) groei te verwachten is.

Leerlingen- / studentaantallen scholen BOL / BBL 2017

Leerlingen- / studentaantallen BOL / BBL

Solvabiliteit en Quick ratio

Helicon heeft een gezonde financiële positie dankzij actief beleid om de tekorten uit 2016 en 2017 middels nieuwe strategieën te minimaliseren.

Man / vrouw personeel

Verhouding man / vrouw personele bezetting

Medewerkers in leeftijdscategorieën

Enkele feiten op een rijtje Verslagen eerdere jaren

Deel deze pagina opDelen