Menu

Helicon Opleidingen verwerkt persoonsgegevens van haar leerlingen, studenten en cursisten. Helicon Opleidingen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Wij zijn ervoor verantwoordelijk zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

In dit privacyreglement leggen wij graag uit waarom wij gegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met gegevens, welke rechten leerlingen, studenten en cursisten hebben en hoe je aanspraak kan maken op deze rechten.

Deel deze pagina opDelen