Menu
donderdag 19 maart 2020

Corona update 19 maart: In de eerste dagen naast veel hectiek, ook veel positieve geluiden.

Ben je student, leerling of ouder? Check dan MijnHelicon voor nieuwsberichten over Corona en wat dit voor jou betekent.

Hartverwarmende collegiale initiatieven bijvoorbeeld, zoals naast elkaars werk, ook elkaars kinderen opvangen, als het nodig is. En vooral veel docenten die direct hun schouders eronder zetten en met creatieve oplossingen komen om het onderwijs op afstand gewoon met hun leerlingen en studenten te gaan regelen. De eerste online lesdag zit er inmiddels al op!

Onderwijs op afstand van start

Het harde werk van iedereen loont! De eerste online lesdag zit er inmiddels al op. In allerlei creatieve vormen. Van challenges op social media tot complete instructievideo’s. Fijn om te zien hoe kennis en inspiratie niet alleen binnen Helicon wordt gedeeld, maar ook met andere onderwijsinstellingen.

Stage (BPV) mbo BOL kan toch door

Afgelopen maandag heeft Helicon stagebedrijven laten weten dat we stages per direct beëindigden. In een kamerbrief van mevrouw Van Engelshoven (minister OCW) ontving Helicon dinsdagmiddag de boodschap dat de stages (BPV) voor mbo-studenten BOL dienen door te gaan, tenzij het betreffende leerbedrijf de activiteiten staakt en/of de student niet meer kan begeleiden. We beseffen dat dit verwarrend is. Daarom vragen we begrip te hebben voor de -ook voor ons nieuwe- situatie.

Wat betekent dit voor studenten?

Als het mogelijk is om stage te hervatten, op locatie of online, mogen studenten dat doen. Alléén als ze fit zijn (dus niet verkouden/griep). Heeft een student twijfels of het te risicovol is om naar stage te gaan? Dan vragen wij de student te overleggen met zijn/haar stagebegeleider op school. Als het niét mogelijk is om stage te hervatten, zal school een vervangende opdracht regelen.

Buitenlandstages, -excursies en -reizen

Buitenlandstages, -excursies en -reizen mogen tot aan de zomervakantie niet worden uitgevoerd. Mocht de overheid de richtlijnen wijzigen, dan volgt Helicon die.

Aangepast BBL onderwijs

De lessen die wij normaal op onze scholen geven, worden nu waar mogelijk op MijnHelicon (intranet) aangeboden via ‘Onderwijs op afstand’. We bekijken per opleiding wat haalbaar is. Onze primaire aandacht gaat naar de examenklassen. Voor zover mogelijk blijven eventuele toetsen of examinering (bijvoorbeeld de proeve van bekwaamheid of vaardigheid- en werkprocesexamens) doorgaan in de bedrijfssituatie.

Onze BBL-docenten hebben telefonisch of digitaal contact met de medewerkers over de voortgang van de opleiding. In de periode t/m 6 april vinden er geen bedrijfsbezoeken plaats (tenzij het examinering betreft).

Cursussen

Of cursussen en incompany trainingen wel of niet doorgaan, is afhankelijk van de mogelijkheid om de cursus op afstand te geven. Cursisten worden geïnformeerd via de vestiging van Helicon, die verantwoordelijk is voor hun cursus.

Examens

 Het OCW maakte dinsdag 17 maart bekend dat examens doorgang mogen hebben. Voor zowel het vmbo als het mbo zijn hard aan het werk om dit mogelijk te maken. Ben je student of leerling in het examenjaar. Blijf MijnHelicon dan goed in de gaten houden. Voor onze praktijkexamens, maken we een inventarisatie of dit nog op onze partner bedrijven mogelijk is, of dat we op zoek moeten naar een alternatief.

Aanmelddatum mbo verzet naar 1 mei

Iedereen die na de zomer wilt starten met een mbo-opleiding, moet zich uiterlijk 1 april aanmelden om toelatingsrecht te hebben tot de opleiding. Minister Van Engelshoven (OCW) stelt deze aanmelddatum vooralsnog met één maand uit, dus tot 1 mei. Hiermee verlengen we het recht van studiekiezers om toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste voorkeur (mits ze voldoen aan vooropleidingseisen en er geen sprake is van een wachtlijst).

Welkomstgesprekken nieuwe mbo-studenten

De welkomstgesprekken worden vanaf maandag 23 maart weer opgestart, online of telefonisch. Gesprekken die gepland staan tussen 23 maart t/m 3 april blijven staan. Je ontvangt van onze administratie per e-mail een instructie over de werkwijze van het online welkomstgesprek.

Bij vragen over het welkomstgesprek, neem je contact op met de Studentenadministratie via administratie@helicon.nl.

Digitale infoavonden

De meeste info-momenten van onze mbo scholen voor oriënteerde studenten worden op dit moment vervangen door digitale alternatieven: whatsapp-spreekuren, live spreekuren via Instagram en tours door de school bijvoorbeeld. We streven ernaar verderop in het schooljaar alsnog voor studiekiezers de kans te creëren om persoonlijk kennis te komen maken. Houd onze website en social media in de gaten.

Meer weten?

Check deze site voor updates of neem contact op met je contactpersoon bij Helicon.

Alle overige vragen kun je stellen via corona@helicon.nl.

Eerder ‘Corona’ nieuws op deze site

Deel deze pagina opDelen