Menu
vrijdag 15 juni 2018

Samenwerking CITAVERDE en Helicon krijgt verder vorm

In februari van dit jaar tekenden CITAVERDE en Helicon een intentieverklaring om structurele samenwerking verder te onderzoeken. Door actief samen te werken kunnen beide organisaties ook in de toekomst goed groen onderwijs in de regio blijven bieden. In het afgelopen jaar verkenden de besturen samen verschillende scenario’s. Ook de Raden van Toezicht, Ondernemingsraden, stafmedewerkers en directeuren waren daarbij inhoudelijk betrokken. Inmiddels begint de samenwerking concreet vorm te krijgen.

Vertrouwde gezichten
Een eerste conclusie van de verkenning is dat CITAVERDE en Helicon logische samenwerkingspartners zijn. De combinatie van groen is goed. Tot een fusie komt het niet, samenwerken in afzonderlijke projecten heeft meer voordelen. De kleinschaligheid van de organisaties en de eigen cultuur en identiteit blijven daarmee geborgd. CITAVERDE en Helicon behouden daardoor voor alle leerlingen, studenten, medewerkers en omgeving ook hun eigen vertrouwde gezicht. Beide organisaties willen het onderwijs in hun eigen regio zo toegankelijk mogelijk houden voor zowel vmbo-leerlingen als mbo-studenten, door opleidingen zo dicht mogelijk in de buurt aan te bieden. Het opleidingsaanbod wordt in overleg met collega-onderwijsorganisaties en andere sleutelspelers ontwikkeld en vanzelfsprekend afgestemd op de vraag van werkgevers uit de regio. Inhoudelijk gaan ze het onderwijs gezamenlijk verder doorontwikkelen, samen inzetten op optimaal kwalitatief goede opleidingen, waarmee studenten goed voorbereid zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt.  

Eerste stappen in onderwijs- en marktontwikkeling
Inhoudelijk liggen er kleine en grote samenwerkingskansen, kansen die direct voordeel opleveren en kansen die op de langere termijn vruchten afwerpen. De eerste logische stappen liggen vooral op het gebied van onderwijs- en marktontwikkeling. Met het verkennen van samenwerkingskansen hebben veel vakgenoten binnen de organisaties elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar al goed weten te vinden. In de komende periode starten CITAVERDE en Helicon ook een aantal grotere gezamenlijke projecten. Projecten uit de kwaliteitsagenda’s van beide organisaties, zoals de verdere ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen voor Zuidoost-Nederland.

Deel deze pagina opDelen