dinsdag 20 februari 2018

Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder als één sterke groene mbo-school rondom de Veluwe. De plaats daarvoor wordt Landgoed Larenstein, de huidige locatie van Helicon MBO Velp. Het gezamenlijke opleidingsaanbod blijft onveranderd in de richtingen groene leefomgeving, milieu, voeding en dier. De niveau 1 en 2 opleidingen blijven we in de buurt aanbieden.

Samen staan we sterk

De beslissing om samen verder te gaan komt vanuit de overtuiging dat we samen sterker staan. Samen hebben we onze leerlingen meer te bieden. Samen kunnen we ook in de toekomst toonaangevend blijven in ons vakgebied. Daarmee versterken we ons onderwijs en zijn we écht van betekenis voor onze leerlingen en omgeving. Groen onderwijs zetten we zo in ons werkgebied nog steviger op de kaart.

Waarom samen?

Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp lijken erg op elkaar, van oudsher al. We werken samen, zitten in dezelfde regio en zijn beiden sterk in dezelfde richting met gemeenschappelijke opleidingen Bos- en natuurbeheer en Eco en wildlife. Ook bieden we beiden dier-opleidingen aan, Velp op niveau 4, Apeldoorn op niveau 2 en 3. Helicon wil voorop blijven lopen in groen onderwijs én onderwijskwaliteit. Dat gaat nog beter als we de ervaring, kwaliteiten en specialismen van beide scholen samenbrengen en samen als één sterke, groene mbo-school in het gebied tussen Apeldoorn en Velp verdergaan.

Gevolgen voor onze leerlingen

We begrijpen dat samengaan een aantal ingrijpende gevolgen heeft. In de eerste plaats voor onze leerlingen, maar ook voor medewerkers en voor de omgeving van onze scholen. Naast veel kansen, levert het ook aandachtspunten en vragen op. De komende weken gaan we eerst met alle leerlingen en medewerkers in gesprek over wat deze ontwikkeling voor hen persoonlijk betekent.

Niveau 1 en 2

Voor niveau 1 en 2 hebben we met extra aandacht een oplossing gezocht. Specifiek voor deze leerlingen geldt dat zij over het algemeen dichtbij hun woonplaats opgeleid willen worden. Met de praktijkscholen zijn we overeengekomen dat de niveau 1 opleiding meeverhuist naar Velp. Vanwege de geringe aanmeldingen hebben we ervoor gekozen de niveau 2 opleiding Dierverzorging niet te starten. De niveau 2 opleiding Bos- en natuurbeheer gaat in overleg met de leerlingen mee naar Velp.

Voordelen voor onze leerlingen

Samen verder gaan als één school betekent in de eerste plaats méér leerlingen. Zij kunnen samen gebruik maken van meer en betere faciliteiten. Denk maar een grotere keuze uit praktijkopdrachten en stageplaatsen en het unieke Landgoed Larenstein dat in de lessen en pauzes gebruikt kan worden. Ook betere ict-voorzieningen en goede doorstroommogelijkheden naar het hbo behoren tot de mogelijkheden. Samengaan van de docententeams betekent bovendien ook méér en verschillende specialismen. Leerlingen krijgen een groter, veelzijdiger team van goede docenten om zich heen en ze worden ingedeeld in klassen met een optimale groepsgrootte, op hun eigen niveau. Daarmee kunnen we ook lesuitval tot een minimum beperken. De school zal dus groeien en robuuster worden, maar qua sfeer, onderwijs en begeleiding kunnen de leerlingen hetzelfde verwachten. Ook in Velp kunnen ze rekenen op de betrokkenheid van docenten, de persoonlijke aanpak en praktijkgerichtheid.

Keuze voor de toekomst

De afgelopen jaren hebben we goed gekeken naar de toekomstmogelijkheden van beide scholen. De financiële situatie van beide scholen werd daarin steeds meer een punt van zorg. Aan de ene kant door algemene bezuinigingen die het hele groene onderwijs troffen. Aan de andere kant doordat beide scholen relatief veel kleine opleidingen hebben. De verhouding tussen het aantal leerlingen en de kosten voor medewerkers en gebouwen raakt daardoor uit balans. Naar de toekomst toe is dat niet houdbaar. Verschillende scenario’s zijn daarom opnieuw onderzocht, besproken met vertegenwoordigers van binnen en buiten Helicon en gedetailleerd doorgerekend. De conclusie: komend schooljaar samengaan als één sterke groene mbo-school biedt de meeste en beste kansen voor de toekomst. Met leerbedrijven en projectpartners gaan we natuurlijk overleggen hoe zij daarin een rol kunnen spelen en hoe we onze relatie succesvol kunnen voortzetten.

Meer informatie

In deze fase hebben we natuurlijk nog niet de antwoorden op alle vragen. Toch kunnen we veel vragen al wel beantwoorden. De meest gestelde vragen hebben we op een rijtje gezet op samenverder.helicon.nl. Dit overzicht vullen we in de komende periode steeds aan met nieuwe vragen en antwoorden.

Heb je vragen? Of juist goede ideeën? Je kunt ermee terecht bij je mentor of het managementteam en er is ook een speciaal e-mailadres geopend, waar je al je vragen en ideeën kwijt kunt: samenverder@helicon.nl. Afhankelijk van je vraag of idee neemt er dan een vertegenwoordiger van Apeldoorn of Velp contact met je op. Wil je meedenken over het samengaan, dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor de speciale klankbordgroep met leerlingen, ouders en medewerkers. Meer informatie hierover volgt. Aanmelden kan nu al, ook door een e-mail te sturen aan samenverder@helicon.nl.

Deel deze pagina opDelen