Menu

Boomkwekerij

Duur: 3 jaar

Heb jij groene vingers? Dan is Boomkwekerij binnen de opleiding Teelt en techniek iets voor jou. Je leert bomen en sierplanten kweken van ent of stek tot volgroeid exemplaar en krijgt handvatten om een (eigen) bedrijf te runnen. Op niveau 2 duurt de opleiding 2 jaar.  

Ben jij niet vies van hard werken?


Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Boomkwekerij

Meer weten over deeltijd niveau 2, 3 (BBL)

Je hebt als BBL-student al een baan bij een boomkwekerij. Deze opleiding specialiseert zich op de boomkwekerij, waarbij je ook leert over andere teeltsectoren in de boomkwekerij dan het bedrijf waar je zelf werkt.

Duurzame en innovatieve teelttechnieken zorgen voor dynamiek in de boomkwekerijsector. Ook de kopers stellen steeds nieuwe eisen aan jou als kweker. Tijdens de opleiding leer je over allerlei boom en planten soorten, de teeltvoorbereiding en teelthandelingen in alle seizoenen.

Je gaat aan de slag in de praktijk. De opleiding is afgestemd op wat er op dat moment speelt op jouw leer-werkbedrijf. In het winterseizoen ontdek je de veranderingen in de bomen en planten. Tijdens en na het rooien en oogsten maak je opdrachten rondom de kwaliteitsbewaking. Je leert ook machines gebruiken en zo optimaal mogelijk met collega’s samenwerken.

Praktijkvakken 

In de praktijkvakken staan bomen en sierplanten en hun groei centraal. Maar ook ondernemen, samenwerken in een bedrijf en technologieën komen aan bod. 

Leerjaar 1 (niveau 2 en 3)

 • Oogsten en verwerken product
 • Verzorgen en voorbereiden teelt
 • Teelthandelingen en gewasbescherming

Leerjaar 2 (niveau 2 en 3)

 • Koelen en bewaren
 • Vermeerderen
 • Duurzame teelt

Leerjaar 3 (niveau 3)

 • Plannen en organiseren
 • Management/leiderschapsvaardigheden
 • Ondernemen


Ter verdieping

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in jouw teeltspecialisatie. Dit valt binnen het keuzedeel Teeltspecialisatie in leerjaar 2 van de opleiding. Daarnaast verdiep je je ook verder in het keuzedeel Ondernemend gedrag.

Leerjaar 3 van niveau 3 biedt de keuzedelen Lean en creatief en het keuzedeel Inspelen op innovaties. Als groep kiezen jullie welk keuzedeel het gaat worden.

Verwachtingen: hoe bieden we de opleidingen aan?

De opleidingen BBL niveau 2 en 3 worden in en op het bedrijf georganiseerd. Daarbij bieden we 2 ‘varianten’ apart aan:

 1. Regio Opheusden: deze boomkwekerij opleiding concentreert zich met name op de laanboomteelt;
 2. Provincie Noord Brabant: deze boomkwekerijopleiding legt de aandacht op de bredere boomkwekerij, waaronder pot en containerteelt, laanbomen, sier en snijheesters en bos- en haagplantsoen.


De opleidingen worden vanuit en met het bedrijfsleven neergezet, waarbij we in de Provincie Noord Brabant samenwerken met Prinsentuin College en ZLTO. In de regio Opheusden werken we ook samen met het bedrijfsleven en TCO (Tree Center Opheusden).

Belangrijke weetjes…

Uitvoeringslocatie leerjaar 1 en 2 in de regio Opheusden vindt op dit moment plaats in het Laanboomhuis, Bomenlaan 1, 4042 KD in Opheusden.

Uitvoeringslocaties leerjaar 1 en 2 in de Provincie Noord Brabant zijn sterk afhankelijk van het aantal deelnemers en de regio waar ze vandaan komen. De lessen worden verzorgd op prominente bedrijven, zoals Boomkwekerij van de Berk in St. Oedenrode of Plantenkwekerij Joost Sterke te Haaren, afgewisseld met een boomkwekerij in de regio Zundert. Hou dus rekening met reisafstanden!

Lesdagen zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur. We houden rekening met de piekperiodes van de boomkwekerij. Dan worden er geen lessen ingepland en kan je op je bedrijf werken aan de werkplekopdrachten die horen bij het seizoen.

Doordat we dicht bij de praktijk willen staan en de (wisselende) bedrijven van dichtbij willen bekijken en ervaren, dien je rekening te houden met reisafstanden naar de uitvoeringslocaties. De ervaring leert, dat al gauw geregeld wordt dat je met elkaar kan meerijden!

Afhankelijk van de grootte van de examenklas, leerjaar 3 niveau 3, is de hoofduitvoeringslocatie in Geldermalsen.

Centrale examens voor Nederlands en rekenen worden afgenomen op de schoollocatie in Geldermalsen, zodat we voor een stabiele (digitale) omgeving kunnen zorgen.

Toekomst: aan de slag!

Heb je de opleiding Boomkwekerij afgerond? Dan kun je doorleren op BBL niveau 3 of 4. Ook kan je je richten op het doorgroeien in je huidige baan bij je bedrijf. Je eigen ambitie is grenzeloos!

Je kan ook andere mogelijkheden verkennen:

 • Medewerker in een boomkwekerij of start als zelfstandig ondernemer
 • (Boom)teeltadviseur
 • Medewerker teelt en groene technologie
 • Teeltadviseur of adviseur gewasbescherming
 • Kwaliteitscontroleur
 • Inkoper of verkoper
 • Medewerker bij toeleveringsbedrijven van bijvoorbeeld sorteermachines of verpakkingsmaterialen 

Meer weten over deeltijd niveau 4 (BBL)

Jij bent ambitieus en al langer aan het werk in de teelt. Je weet al heel veel over de teelt zelf en wil verder groeien in het bedrijf naar bedrijfsleider, ondernemer, eigenaar of leidinggevende. Dan is de tweejarige BBL Praktijkleergang Bedrijfsvoering Teelt (niveau 4) iets voor jou.
Deze opleiding kan je alleen volgen met een niveau 3 diploma op zak en enkele jaren werkervaring.

Leren op bedrijven, met en van elkaar is het uitgangspunt  

Je hebt als BBL deelnemer al een baan in de teeltsector. Deze opleiding specialiseert zich op de bedrijfsvoering binnen het bedrijf waar jij werkt. De bijeenkomsten vinden plaats op de verschillende bedrijven. Je wordt uitgedaagd  om je verder te specialiseren binnen het vakgebied (verdiepen) maar ook van andere sectoren te leren (verbreden). 

Het programma

 • Het programma duurt 2 jaar, met 25 dagen per jaar. In de planning houden we rekening met de drukke periodes in het jaar en stemmen dit af met alle deelnemers.
 • De onderwerpen en projecten sluiten zo veel mogelijk aan bij de eigen werksituatie.
 • De opleiding wordt afgesloten met een Beroeps Proeve (examen) in de praktijk en het landelijke Nederlands, Engels en Reken examen.
 • Bij positief resultaat ontvang je een wettelijk erkend Niveau 4 diploma: Vakexpert teelt en groene technologie.

Gedurende de opleiding staan communicatieve en managementvaardigheden centraal. De te behandelen thema’s zijn geïnventariseerd uit gesprekken met ondernemers. Verder wordt de praktijkleergang vormgegeven vanuit jouw leervragen en ambities. 

Praktijkthema’s 

 • Markt en Klant – o.a. benaderen van nieuwe afzetmarkten
 • Teelt Techniek – o.a. duurzaam produceren
 • Economie – o.a. kostprijsbewust handelen
 • Sociaal/organisatorische zaken – o.a. personeelsmanagement
 • Persoonlijke ontwikkeling – o.a. communicatie en motivatie

Externe deskundigen worden op specifieke thema’s of onderwerpen ingezet.

Werkgever is praktijkopleider

De bedrijven van de deelnemers spelen een belangrijke rol in het leren, zij zijn de praktijkopleiders. De rol van de praktijkopleider is het ondersteunen in de uitwerking van de opdrachten en fungeren als vraagbaak en gesprekspartner.
De persoonlijke coach helpt de praktijkopleiders bij het begeleiden van de deelnemers.

Ter verdieping

Tijdens de leergang krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen op niveau en inhoud. Zo geef je vanuit je eigen leervragen inhoud en uitvoering aan de keuzedelen Internationale handel en plantgezondheid (leerjaar 1) en het keuzedeel Inspelen op innovaties (leerjaar 2). Het derde keuzedeel wordt bepaald door de groep. De keuze is dan uit de keuzedelen Lean en creatief en het keuzedeel Ondernemen.

Belangrijke weetjes…

Lesdagen zijn op vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. In de lesplanning wordt rekening gehouden met de piekperiodes van de sector. Dan worden er geen lessen ingepland en kan je op je bedrijf werken aan de werkplekopdrachten die horen bij het seizoen.

Doordat we dicht bij de praktijk willen staan en de (wisselende) bedrijven van dichtbij willen bekijken en ervaren, dien je rekening te houden met reisafstanden naar de uitvoeringslocaties. De ervaring leert, dat al gauw geregeld wordt dat je met elkaar kan meerijden!

Centrale examens voor Nederlands en rekenen worden afgenomen op de schoollocatie in Geldermalsen, zodat we voor een stabiele (digitale) omgeving kunnen zorgen.

Zakelijk gezien…

Deze Praktijkleergang gaat alleen van start bij 15 deelnemers. Aan deze opleiding zitten vanwege het maatwerk extra kosten verbonden. Maak voor meer informatie een persoonlijke afspraak met Jan van Lavieren.

We zouden graag starten op 1 september 2021.

Toekomst: aan de slag!

Heb je de Praktijkleergang afgerond? Dan kun je je richten op het doorgroeien in je huidige baan bij je bedrijf. Of misschien een eigen bedrijf? Je eigen ambitie is grenzeloos!

Meer weten over voltijd (BOL)

Boomkwekerij is een specialisatie binnen de opleiding Teelt en techniek. Een deel van de opleiding volg je samen met studenten die kozen voor de specialisaties Fruitteelt en Glastuinbouw.

Voor het specialisatie-onderdeel boomkwekerij sluit je aan bij de BBL praktijkvakken boomkwekerij in regio Opheusden of Noord Brabant.

Leer alles over bomen, teelt en techniek bij een leer-werkbedrijf

Duurzame en innovatieve teelttechnieken zorgen voor dynamiek in de boomkwekerijsector. Ook de kopers stellen steeds nieuwe eisen aan jou als kweker. Tijdens de opleiding leer je over allerlei boom- en plantensoorten, de teeltvoorbereiding en teelthandelingen in alle seizoenen.

Je gaat aan de slag in de praktijk. De opleiding is afgestemd op wat er op dat moment speelt op jouw leer-werkbedrijf. In het winterseizoen ontdek je de veranderingen in de boom. Tijdens en na het rooien en oogsten maak je opdrachten rondom de kwaliteitsbewaking. Je leert ook machines gebruiken en zo optimaal mogelijk met collega’s samenwerken.

Praktijkvakken 

In de praktijkvakken staan bomen en sierplanten en hun groei centraal. Maar ook ondernemen, samenwerken in een bedrijf en technologieën komen aan bod. 

Doordat we dicht bij de praktijk willen staan en bedrijven van dichtbij willen bekijken en ervaren, dien je rekening te houden met reisafstanden naar de uitvoeringslocaties. 

Leerjaar 1 (niveau 3 & 4)

 • Oogsten en verwerken product
 • Verzorgen en voorbereiden teelt
 • Teelthandelingen en gewasbescherming

Leerjaar 2 (niveau 3 & 4)

 • Koelen en bewaren
 • Vermeerderen
 • Duurzame teelt

Leerjaar 3 (niveau 3 & 4)

 • Plannen en organiseren
 • Managementvaardigheden
 • Ondernemen


Ter verdieping

Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in jouw teeltspecialisatie. Dit valt binnen het keuzedeel Teeltspecialisatie in leerjaar 2 van de opleiding.

In leerjaar 3 van niveau 3 & 4 wordt het keuzedeel Inspelen op innovaties aangeboden en kan je voor het tweede keuzedeel kiezen uit:

 1. Ondernemend gedrag of
 2. Werken op de internationale arbeidsmarkt

Toekomst: aan de slag!

Heb je de opleiding Boomkwekerij afgerond? Dan kun je gaan werken bij boomkwekerijen. Maar er zijn ook banen als adviseur of controleur.

Ga aan de slag als:

 • Medewerker in een boomkwekerij of start als zelfstandig ondernemer
 • (Boom)teeltadviseur
 • Medewerker teelt en groene technologie
 • Teeltadviseur of adviseur gewasbescherming
 • Kwaliteitscontroleur
 • Inkoper of verkoper
 • Medewerker bij toeleveringsbedrijven van bijvoorbeeld sorteermachines of verpakkingsmaterialen

Toekomst: verder studeren!

Liever doorleren na de opleiding Boomteelt? Dat kan! Met BOL niveau 3 kun je verder naar niveau 4, BOL. Je kunt ook een aantal jaren werken, om dan een verkorte BBL niveau 4 leergang verkort te doen.

Met BOL niveau 4 kun je naar elke hbo-opleiding. Opleidingen op de HAS of Hogeschool Utrecht sluiten goed aan, zoals:

 • Bedrijfskunde en Agribusiness (HAS Den Bosch/Venlo of Dronten)
 • Akkerbouw en tuinbouw (HAS Den Bosch/Venlo of Dronten)
 • Economie en management (Hogeschool Utrecht) 

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels (alleen op niveau 4)
 • Rekenen
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap)
 • Economie
 • ICT


In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Kosten en Studie in cijfers

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld voor het schooljaar 2020-2021 is € 1.202,-. Voor 2021-2022 is het lesgeld € 608,-. Je betaalt dat geld aan de overheid. Voor een BBL-opleiding niveau 3 en 4 is dat € 606,-. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Opleiding gebonden schoolkosten (onderwijsbenodigdheden)

Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij onderwijsbenodigdheden en zijn verplicht. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is

Niet opleiding gebonden schoolkosten (vrijwillige bijdrage)

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. We noemen ze in de tabel vrijwillige bijdrage. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen deze kosten verschillend zijn per school.

Regeling minimagezinnen

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) maximaal 120% is van de bijstandsnorm, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten.

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Kosten 

Niveau 3 (BOL)
i
School GeldermalsenOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1405,10195,-
Leerjaar 2139,50155,-
Leerjaar 388,80105,-
Niveau 4 (BOL)
i
School GeldermalsenOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1332,10195,-
Leerjaar 2139,50155,-
Leerjaar 388,80105,-


Studie in cijfers

Benieuwd waar studenten van de opleiding Boomkwekerij terechtkomen en hoe zij de opleiding waarderen? Bekijk dan de Studie in cijfers.

Toelating

Toelating mbo niveau 2

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma entreeopleiding
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4


Toelating mbo niveau 3

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4  

 

Toelating mbo niveau 4

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4  


Aanvullende eis BBL 

 • Je hebt een (betaalde) werkplek of uitzicht op (betaald) werk. Je kunt er werkzaamheden uitvoeren die passen bij het niveau en de inhoud van jouw opleiding. En je hebt een werkgever die je wil begeleiden.
 • De werkplek moet SBB-erkend zijn voor de opleiding waarin je wordt ingeschreven. SSB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een van de taken van SBB is het erkennen van leerbedrijven.


Geen vakkenpakketeisen

We hebben geen vakkenpakketeisen. 

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Boomkwekerij
Deel deze pagina opDelen