Menu

Veehouderij

Duur: 2 jaar

Veehouderij is een uitdagende sector met veel werkgelegenheid. Verdien jij graag je geld door het werken met dieren? Dat kan, er is volop werk voor jou! In deze niveau 2 opleiding staat het dier centraal. De koe én het varken. Er is veel praktijk. Je leert alles over voeding, voortplanting en gezondheid. Je werkt in de stal en in de buitenlucht. Als medewerker in de veehouderij heb je een afwisselend beroep.

Ben jij niet vies van hard werken?

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Veehouderij


In de praktijk

Bij ons op school vind je geen dieren. Hiervoor zoeken we de praktijk op. Praktijkbedrijven in de regio stellen hun deuren graag open. We leren door praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld hoe controleer je de gezondheid van een koe of van pasgeboren biggetjes. We gaan de stal in om dit te oefenen. Lessen op school wisselen we af met praktijklessen op bedrijven. Regelmatig zijn er excursies. Niet alleen bij melkvee- en varkensbedrijven, ook bij geitenbedrijven, pluimveebedrijven of bedrijven uit de periferie.

Beroepen

Na de opleiding kun je zowel in de varkenshouderij als de melkveehouderij aan de slag.

Praktijkvakken

Stage

We vinden het belangrijk dat je tijdens de opleiding ook praktijkervaring opdoet. Daarom loop je ieder leerjaar stage. Tijdens een stage werk je aan stageopdrachten. Iedere stage staat er een andere leervraag centraal.

Je regelt zelf je stageplek en kunt hulp krijgen met zoeken van je coach als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt. Zoek op crebonummer 25432, ‘Medewerker veehouderij.

Doorleren

Doorstromen naar niveau 3, dat kan! Je kunt je dan specialiseren in varkenshouderij of melkveehouderij.

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Rekenen (2F)
 • Voeding en Bodem         
 • Vleesproductie  
 • Huisvesting   
 • Gezondheid en Welzijn
 • Voeding en Gewassen
 • Melkwinning
 • Fokkerij en Voortplanting

Kosten en Studie in cijfers

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld voor het schooljaar 2020-2021 is € 1.202,-. Voor 2021-2022 is het lesgeld € 608,-.  Je betaalt dat geld aan de overheid. 

Opleiding gebonden schoolkosten (onderwijsbenodigdheden)

Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij onderwijsbenodigdheden en zijn verplicht. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is

Niet opleiding gebonden schoolkosten (vrijwillige bijdrage)

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. We noemen ze in de tabel vrijwillige bijdrage. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen deze kosten verschillend zijn per school.

Regeling minimagezinnen

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) maximaal 120% is van de bijstandsnorm, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten.

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2019-2020. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Schoolkosten

Niveau 2 (BOL)
i
School BoxtelOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1138,62170,-
Leerjaar 230,-135,-


Studiewijzer

Benieuwd waar studenten van de opleiding Veehouderij terechtkomen en hoe zij de opleiding waarderen? Bekijk dan de studie in cijfers.

Toelating

Toelating mbo niveau 2

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma entreeopleiding
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4


Geen vakkenpakketeisen

We hebben geen vakkenpakketeisen. 

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Veehouderij
Deel deze pagina opDelen