Menu

Bos- en natuurbeheer

Duur: 3 jaar

Tijdens de opleiding Bos- en natuurbeheer ben je vooral buiten. Je leert alles over de verschillende planten en dieren, de bodem en het water. Ons belangrijkste klaslokaal is dan ook de Veluwe. Je gaat na je opleiding bijvoorbeeld aan de slag als boswachter, terreinbeheerder of medewerker groenvoorziening. Je moet voor zo’n baan natuurlijk kunnen zagen, maaien of rasters plaatsen. Maar je bent ook degene die zorgt voor beheerplannen en inventarisaties en bent aanspreekpunt voor bezoekers.

Wil je Bos- en natuurbeheer op niveau 2 volgen? Dat kan ook op Helicon MBO Velp. Kijk hiervoor op de pagina Medewerker Buitenruimte (niveau 2).  

Meer weten over deeltijd (BBL)

Waar moet je aan denken als je de opleiding in deeltijd (BBL) volgt?

BBL Bos- en natuurbeheer op niveau 3 en 4

Werk je in de praktijk en wil je jezelf verder ontwikkelen of omscholen in de richting Bos- en natuurbeheer? Dan kun je bij Helicon MBO Velp terecht op niveau 3 en 4.

 • Op niveau 3 word je opgeleid tot het niveau van (meewerkend) voorman.
 • Op niveau 4 word je opgeleid tot middenkader-medewerker zoals werkvoorbereider, opzichter, boswachter of uitvoerder.

Wil je de opleiding op niveau 2 volgen? Je wordt dan opgeleid tot medewerker die zelfstandig praktisch werk kan doen binnen het werkgebied. Ook dat kan bij Helicon MBO Velp. Deze opleiding heet Medewerker Buitenruimte. Je kunt deze opleiding in BBL en BOL volgen.

De BBL opleiding

Je krijgt 40 weken per jaar een dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op drie tot zes uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 2 dagen per week of loopt stage bij een door de SBB erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied (zoek op bovenstaande crebonummers). Belangrijk is dat je opleidingsplaats op het juiste niveau is. 

Kijk goed of het niveau van de opleidingsplaats hetzelfde is als het niveau van de opleiding die je gaat volgen. Zorg er ook voor dat je je opleidingsplaats hebt geregeld als je start met je BBL opleiding  

Een gedeelte van de opleiding volg je samen met de opleiding Water- en groenbeheer (niveau 3) of Watermanagement (niveau 4). Hierdoor verbreed je je kijk op het vakgebied. Je kunt de opleiding in bijzondere gevallen ook in verkorte vorm volgen. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating. Dit gebeurt altijd in overleg met het opleidingsbedrijf. Met een niveau 3 diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 4, Bos- en natuurbeheer of Watermanagement. Met het niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. 

Samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere opleidingsbedrijven

Iedere deelnemer aan een BBL-opleiding is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opleidingsplek. Uiteraard helpen we hierbij. Helicon MBO Velp werkt bijvoorbeeld samen met een aantal bos- en natuurbeheerorganisaties die jaarlijks opleidingsplaatsen aanbieden. Belangrijke partners zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drents Landschap. 

Staatsbosbeheer

Jaarlijks selecteert Staatsbosbeheer samen met Helicon MBO Velp mbo-leerlingen voor een 2-jarig opleidingstraject voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Bos- en Natuurbeheer op niveau 3 of 4. 

Natuurmonumenten

Op niveau 3 en 4 werken we ook samen met Natuurmonumenten. Kijk voor actuele opleidingsplaatsen op hun website.

Drents Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich al 85 jaar in om natuur, landschap en erfgoed in Drenthe te beheren en te behouden. Er is voor het schooljaar 2019 – 2020 een vacature ontstaan voor een BBL- leerling Bos en Natuur niveau 3 – 4
86% van een 37-urige werkweek (= 4 dagen). Standplaats : Doldersum, Zuid Drenthe.

Opbouw van het theoriedeel van de opleiding

De opleiding volgt 3 sporen:

 • Een vakgericht deel, met vakken als natuurbeheer, bosbeheer en flora- en faunakennis. Daarbij maken we veel gebruik van excursies en praktijklessen.
 • Een algemeen vormend deel waarin we je voorbereiden op je examen rekenen, Nederlands en voor niveau 4 ook Engels.
 • Een keuzedeel waarin je vakken kunt kiezen om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Of om beter voorbereid te zijn op doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.

Vakthema’s (onder voorbehoud van wijzigingen)

Niveau 3

Niveau 4

   Bodem en landschap

Bosbeheer

Natuurbeheer

Ecologische verbindingszones

Recreatie

Begrazing

Plannen en aansturen

Waterwerken


   Flora- en fauna inventarisatie

Bosinventarisatie

Hydrologie

Wetten en vergunningen

Bestekken en begroten

Opstellen beheerplan

ProjectorganisatieAlgemene thema’s

 • Nederlands en rekenen zijn verplichte examenonderdelen. Dit geldt op niveau 4 ook voor Engels. Je startniveau bepaalt jouw onderwijstraject;
 • Communicatie, houding en gedrag;
 • De wereld van natuur, water en recreatie: een vak waarin je een bredere kijk krijgt op het werken in het vakgebied.

Keuzethema’s

Met deze thema’s bieden we je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Sommige thema’s zijn juist gericht op een nog betere doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau. 

Beroepspraktijkvorming

Op je opleidingsbedrijf werk je aan je vaardigheden en beroepshouding. Daarnaast verdiep je je theoretische en praktische kennis.

Proeve van Bekwaamheid

Als het schoolgedeelte en het praktijkgedeelte positief zijn afgesloten, leg je een Proeve van Bekwaamheid af. In dat examen laat je zien dat je de vereiste competenties hebt. 

Toelating niveau 3

Je bent toelaatbaar met een mbo niveau 2 diploma in jouw studierichting. Het is wenselijk dat je ongeveer 4 jaar relevante werkervaring in het vakgebied hebt. Heb je een andere opleiding gedaan? Dan bespreken we dat in het welkomsgesprek. Tijdens het welkomsgesprek bepalen we met jou het opleidingstraject. Dat doen we op basis van je vooropleiding, werkervaring en de wensen van het opleidingsbedrijf.

Toelating niveau 4

Je bent toelaatbaar met een mbo opleiding niveau 3 in jouw studierichting. Heb je een andere opleiding gedaan? Dan bespreken we dat in het welkomsgesprek. Het is wenselijk dat je ongeveer 4 jaar relevante werkervaring in het vakgebied hebt. Tijdens het welkomsgesprek bepalen we met jou het opleidingstraject. Dat doen we op basis van je vooropleiding, werkervaring en de wensen van het opleidingsbedrijf.

Kosten      

Studiekosten zijn voor een groot deel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

De opleiding voldoet aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren. Hierdoor kan een erkend opleidingsbedrijf tot maximaal €2700,- subsidie krijgen voor je begeleiding (zie www.rvo.nl).

Meer weten?

Voor meer info: mail naar Maarten Marsman via info.mv@helicon.nl. Aanmelden kan via onze website. 

Meer weten over voltijd (BOL)

Praktijkvakken

Je volgt vakken over natuurbeheer, ecologie (relatie tussen dieren en omgeving), aanleg en beheer van natuurgebieden, flora- en fauna, inventariseren, aansturen en begeleiden, mens en natuur. Je leert ook veel praktische en technische zaken, zoals motorzagen en bosmaaien. Het hangt af van het niveau dat je volgt hoeveel aandacht welk vak krijgt.

Je werkt veel in projecten, meestal samen met andere leerlingen. Zo werk je bijvoorbeeld aan het organiseren van een houtveiling of ga je aan de slag in een natuurbeheerproject. Zo leer je ook samenwerken en communiceren. Dit komt straks in je functie absoluut van pas. Want in je latere werk krijg je mogelijk te maken met bezoekers die in de natuur mountainbiken, een rondleiding willen of een dagje uit zijn.

Stage

Je loopt ieder jaar minimaal 10 weken stage. Bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer, een groenaannemer, een gemeente of landschap. Hier kijk en werk je mee en voer je schoolopdrachten uit. 

Je regelt zelf je stageplek en kunt hulp krijgen met zoeken van je coach als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt.

 • niveau 3: zoek op crebonummer 25457, ‘Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie’
 • niveau 4: zoek op crebonummer 25454, ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’

Doorleren

Afhankelijk van het niveau waarop je de opleiding volgt, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding:

 • Niveau 3 > niveau 4, je stroomt in het tweede leerjaar in
 • Niveau 4 > hbo-opleiding in de groene richting, bijvoorbeeld Milieukunde, Natuur en communicatie of Bos- en natuurbeheer

Beroepen

Veel organisaties hebben interesse in jouw kwaliteiten, afhankelijk van het niveau van de opleiding kun je bij ze aan de slag. Bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, waar we veel mee samenwerken. Maar ook bij boomverzorgingsbedrijven, milieu-educatiecentra, groenaannemers of gemeenten.

Denk aan beroepen als:

 • Boswachter
 • (Meewerkend) Terreinbeheerder
 • Veldmedewerker
 • Bosaannemer
 • Boomverzorger

Je kunt uiteraard ook je eigen bedrijf beginnen.

Versnelde opleiding

De opleiding Bos- en natuurbeheer duurt 3 jaar. Leerlingen met een havo diploma of mbo diploma niveau 3 of 4 kunnen ook de versnelde opleiding volgen. De opleiding duurt dan 2 jaar.


Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels (alleen op niveau 4)
 • Rekenen 
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap)


In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Toelating en beschikbare plaatsen

Toelating niveau 2

 • vmbo-diploma basis
 • mbo niveau 1 diploma in de groene sector

Toelating niveau 3 

 • vmbo-diploma kader
 • mbo niveau 2 diploma in de groene sector

Toelating niveau 4

 • vmbo-diploma gemengd of theoretisch / mavo
 • vmbo-diploma kader (motivatie en goede cijfers extra belangrijk!)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • mbo niveau 3 diploma in de groene sector.

Beschikbare plaatsen

Het kan voorkomen dat meer leerlingen zich aanmelden voor een opleiding, dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum.  

Vestiging

Totaal aantal plaatsen

Helicon MBO Vel

BOL niv. 3 30 plaatsen
BOL niv. 4 30 plaatsen

Kosten en Studie in cijfers

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk les- en cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.155,00 per jaar. Je betaalt dat geld aan de overheid.
Voor een BBL opleiding niveau 1 en 2 is dat € 236,00 en voor een niveau 3 en 4 opleiding is dat  € 573,00. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Overige kosten

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen de vrijwillige bijdragen verschillend zijn per school.

Naast deze vrijwillige bijdragen zijn er kosten voor noodzakelijke onderwijsbenodigdheden, zoals boeken, een laptop of veiligheids- en werkkleding. De kosten hiervoor kunnen sterk uiteenlopen, ook afhankelijk van de leverancier en de kwaliteit. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet.  

Niveau 1 (BBL)

Leerjaar

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.) 

1

n.t.b.

€ 115,00


Niveau 1 (BOL)

Leerjaar

Boeken en licenties

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.)  

1

 n.t.b.

€ 490,00


Niveau 2 (BBL)

Leerjaar

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.) 

1

n.t.b.

€ 130,00

2

n.t.b.

€ 160,00


Niveau 2 (BOL)

Leerjaar

Boeken en licenties

Vrijwillige schoolbijdragen (excursies/introductie enz.)

1

n.t.b.

€ 490,00

2

n.t.b.

€ 369,00


Niveau 3 (BOL)

Leerjaar

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/
introductie enz.)

1

€ 291,00

€   515,00

2

€   30,00

€   429,00

3

n.t.b.

€ 1405,00


Niveau 3 (BBL)

Leerjaar

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.) 

1

n.t.b.

€   55,00

2

n.t.b.

€ 605,00


Niveau 4 (BOL)

Leerjaar

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/
introductie enz.) 

1

€ 291,00

€   515,00

2

€   30,00

€   454,00

3

n.t.b.

€ 1370,00


Niveau 4 (BBL)

Leerjaar

 Boeken en licenties 

 Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.) 

1

n.t.b.

€   55,00

2

n.t.b.

€ 630,00

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Bos- en natuurbeheer
Deel deze pagina opDelen