Menu

Watermanagement

Duur: 3 jaar

Het is een hot item: de klimaatverandering. Als gevolg hiervan én door de bevolkingsgroei hebben we steeds vaker problemen met water. Denk aan rivieren die overstromen en dus meer ruimte nodig hebben, steden die blank komen te staan door hevige regenbuien of instabiele dijken door periodes van extreme droogte. Het komt de laatste jaren allemaal voor in Nederland. Vind jij het interessant om te weten hoe je overstromingen kunt voorkomen? Hoe je de kwaliteit van het water bepaalt? En hoe je het waterpeil beheert? Dan is de opleiding Watermanagement echt iets voor jou.

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Watermanagement


Voldoende, schoon en veilig water

De opleiding Watermanagement is opgebouwd vanuit 3 thema’s: voldoende, schoon en veilig water. Je leert alles over bodem en water, de inzet van machines, ecologie en landmeten én krijgt de vakken begroten en plannen. Ook leer je hoe je kaarten maakt en kunt lezen (geo-informatica).

Technische, brede opleiding

Je bent als watermanager nooit alleen met water bezig, maar ook met andere factoren die hierop van invloed zijn zoals bewoners, bodem en het klimaat. Vind je techniek, aardrijkskunde en de natuur leuk? Dan is Watermanagement een opleiding voor jou!

Goede baankansen

Met het diploma op zak ben je breed opgeleid. Voor veel organisaties en sectoren ben je interessant! Zo kun je aan de slag in de watersector, in de grond-, weg- en waterbouw of bij gemeentes, milieu-adviesbureaus en aannemers in binnen- en buitenland. De opleiding wordt ondersteund door de waterschappen, wat betekent dat je een goede kans hebt om bij hen stage te lopen. En na je studie? De watersector staat te springen om goede watermanagers, dus wie weet vind je direct een baan!

Ben jij het liefst buiten?

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen (niveau 3F)
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap). 


In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Meer weten over BBL

De opleiding Watermanagement is ook te volgen als BBL-opleiding, wat staat voor werken en leren. Als je hiervoor kiest, dan word je opgeleid terwijl je werkt bij een erkend opleidingsbedrijf. Hiervoor kiezen veel volwassenen die een carrièreswitch willen maken of al werken bij bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten of provinciale landschappen. Je wordt opgeleid tot middenkader-medewerker zoals opzichter/uitvoerder of gebiedsbeheerder.

Leren op school en op je werk

Je krijgt 40 weken per jaar één dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op 3 tot 6 uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 2 dagen per week (of loopt stage) bij een door de SBB erkend opleidingsbedrijf. Erkende bedrijven vind je in het register op stagemarkt.nl (zoek op crebonummer 25617). Kijk goed of het niveau van de opleidingsplaats hetzelfde is als het niveau van de opleiding die je gaat volgen.

Opleidingsplaats zoeken

Het is belangrijk dat je een opleidingsplaats hebt geregeld voordat je start met de opleiding. Zonder opleidingsplaats ben je niet toelaatbaar op een BBL-opleiding. Uiteraard helpen we je hierbij. Ben je op zoek naar een opleidingsplaats? Neem dan contact met ons op. We werken samen met een groot aantal waterschappen, aannemers en gemeenten, vaak weten wij welke organisaties opleidingsplaatsen aanbieden. Je kunt hierover een mail sturen naar Nynke Lely via info.mv@helicon.nl.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar, maar in bijzondere gevallen is deze opleiding ook in verkorte vorm mogelijk. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating. Dit gebeurt altijd in overleg met het opleidingsbedrijf. Met het niveau 4-diploma kun je doorstromen naar het hbo.

Vakgerichte thema’s

Tijdens vakgerichte lessen gaan we veel op excursie of de praktijk in. Je kunt denken aan lessen als:

 • Bodem en landschap
 • Hydrologie
 • Ecologische verbindingszones
 • Waterkwaliteit en water in de stad
 • Opstellen beheerplan
 • Projectorganisatie
 • Baggeren/ waterbodemkwaliteit
 • Waterkeringen en waterveiligheid
 • Wetten en vergunningen 
 • Bestekken en begroten

Algemene thema’s

Ook volg je algemene vakken, zoals communicatie, houding en gedrag. Ook Nederlands, Engels en rekenen zijn verplichte examenonderdelen. Je startniveau bepaalt jouw onderwijstraject.

Meer weten?

Heb je een vraag over de BBL-opleiding Watermanagement? Neem dan contact op met Nynke Lely via email n.lely@helicon.nl of telefoon: 06 - 21 67 90 60

Meer weten over BOL

Als je kiest om de BOL opleiding te volgen, ben je 5 dagen per week op school. Een deel van het jaar loop je stage. Op school werk je vaak met een groepje aan een project. De opdrachten hiervoor zijn vragen van het bedrijfsleven en (overheids)organisaties: échte opdrachten dus!

Stage

Elk schooljaar loop je 10 weken stage. Je gaat bijvoorbeeld op stage bij een waterschap, gemeente, aannemer, adviesbureau of hovenier. Je kijkt mee in de organisatie en werkt aan opdrachten voor school. In het tweede en derde jaar ga je steeds meer zelfstandig aan de slag. Je regelt zelf je stageplek, maar uiteraard kan je coach je helpen bij het zoeken als dat nodig is. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven vind je op stagemarkt.nl. Zoek op crebonummer 25617, ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’.

Doorleren

Meer dan de helft van onze studenten Watermanagement stroomt door naar een hbo-opleiding. Kies bijvoorbeeld voor de opleiding Land- en watermanagement bij Hogeschool Van Hall Larenstein, de naastgelegen hbo-instelling.

Meer weten?

Heb je een vraag over de BOL-opleiding Watermanagement? Neem dan contact op met Joost Koks via email j.koks@helicon.nl

Kosten en Studie in cijfers

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld voor het schooljaar 2020-2021 is € 1.202,-. Voor 2021-2022 is het lesgeld € 608,-.  Je betaalt dat geld aan de overheid. Voor een BBL-opleiding niveau 3 en 4 is dat € 606,-. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Opleiding gebonden schoolkosten (onderwijsbenodigdheden)

Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij onderwijsbenodigdheden en zijn verplicht. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is

Niet opleiding gebonden schoolkosten (vrijwillige bijdrage)

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. We noemen ze in de tabel vrijwillige bijdrage. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen deze kosten verschillend zijn per school.

Regeling minimagezinnen

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) maximaal 120% is van de bijstandsnorm, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten.

Schoolkosten

Niveau 4 (BBL)
i
School VelpOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1113,3050,-
Leerjaar 218,-50,-
Leerjaar 30,-50,-
Niveau 4 (BOL)
i
School VelpOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1125,30300,-
Leerjaar 20,-250,-
Leerjaar 3n.b.250,-


Studie in cijfers

Benieuwd waar studenten van de opleiding watermanagement terechtkomen en hoe zij de opleiding waarderen? Bekijk dan de studie in cijfers.

Toelating

Toelating mbo niveau 4

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • Diploma vmbo gemengde leerweg
 • Diploma vmbo theoretische leerweg
 • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
 • Diploma vakopleiding (mbo niveau 3)
 • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4


Aanvullende eis BBL

 • Je hebt een (betaalde) werkplek of uitzicht op (betaald) werk. Je kunt er werkzaamheden uitvoeren die passen bij het niveau en de inhoud van jouw opleiding. En je hebt een werkgever die je wil begeleiden.
 • De werkplek moet SBB-erkend zijn voor de opleiding waarin je wordt ingeschreven. SSB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een van de taken van SBB is het erkennen van leerbedrijven.


Geen vakkenpakketeisen

We hebben geen vakkenpakketeisen voor Watermanagement.

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Watermanagement
Deel deze pagina opDelen