Menu

Watermanagement

Duur: 3 jaar

Het water in Nederland staat centraal in deze opleiding. Straks onderzoek jij of onze dijken hoog genoeg zijn. En help je bijvoorbeeld overstromingen voorkomen. Door jouw werk is er voldoende schoon water.

Ben jij het liefst buiten?

Algemene vakken

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen (niveau 3F)
 • LOB (Loopbaanbegeleiding en Burgerschap). 


In de LOB-les ga je ontdekken wat je na je opleiding wil. Je leert veel over jezelf, zodat je de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding of een baan.

Meer weten over deeltijd (BBL)

Waar moet je aan denken als je de opleiding in deeltijd (BBL) volgt?

BBL Watermanagement op niveau 4

Werk je in de praktijk en wil je jezelf verder ontwikkelen of omscholen in de richting Watermanagement? Dan kun je bij Helicon MBO Velp terecht op niveau 4. Op niveau 4 word je opgeleid tot middenkader-medewerker zoals werkvoorbereider, opzichter, uitvoerder of gebiedsbeheerder. De opleiding sluit aan op de dagelijkse beroepspraktijk. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring duurt de opleiding maximaal 3 jaar.

Leren op school en op je werk

Je krijgt 40 weken per jaar één dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op 3 tot 6 uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 2 dagen per week of loopt stage bij een door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied (Zoek op crebonummer 25454). Erkende bedrijven vind je in het register op stagemarkt.nl. Kijk goed of het niveau van de opleidingsplaats hetzelfde is als het niveau van de opleiding die je gaat volgen. Zorg er ook voor dat je je opleidingsplaats hebt geregeld als je start met je BBL opleiding.

Een deel van de opleiding volg je samen met de opleiding Bos- en natuurbeheer (niveau 4). Hiermee verbreed je je kijk op het vakgebied. Je kunt de opleiding in bijzondere gevallen ook in verkorte vorm volgen. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating. Dit gebeurt altijd in overleg met het opleidingsbedrijf. Met het niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo.

Samenwerking met waterschappen en gemeenten

Iedere deelnemer aan een BBL-opleiding is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opleidingsplek. Uiteraard helpen we hierbij.

Helicon MBO Velp werkt bijvoorbeeld samen met een groot aantal waterschappen en gemeenten die opleidingsplaatsen aanbieden.

Opbouw van het theoriedeel van de opleiding

De opleiding volgt 3 sporen:

 • Een vakgericht deel, met vakken als herinrichting waterlopen en waterbeheer. Daarbij maken we veel gebruik van excursies en praktijklessen.
 • Een algemeen vormend deel waarin we je voorbereiden op je examen rekenen,  Nederlands en Engels.
 • Een keuzedeel waarin je vakken kunt kiezen om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Of om beter voorbereid te zijn op doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.

Vakthema’s (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Bestekken en begroten
 • Hydrologie
 • Opstellen beheerplan
 • Projectorganisatie
 • Waterkeringen en waterveiligheid
 • Wetten en vergunningen 


Algemene thema’s

 • Communicatie, houding en gedrag       
 • Nederlands, Engels en rekenen zijn verplichte examenonderdelen. Je startniveau bepaalt jouw onderwijstraject


Keuzethema’s

Met deze thema’s kun je je kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen. Sommige thema’s zijn juist gericht op een nog betere doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau.

Stage (Beroepspraktijkvorming)

Op je opleidingsbedrijf werk je aan je vaardigheden en beroepshouding. Daarnaast verdiep je je theoretische en praktische kennis.

Proeve van Bekwaamheid

Als je het schoolgedeelte en het praktijkgedeelte positief hebt afgesloten, leg je een Proeve van Bekwaamheid af. In dit examen laat je zien dat je de vereiste competenties hebt.

Meer weten?

Voor meer info: mail naar Nynke Lely via info.mv@helicon.nl. Aanmelden kan via onze website

Meer weten over voltijd (BOL)

Praktijkvakken

Je volgt vakken over bodem en water, waterkwaliteit, waterveiligheid, landmeten, kostenplanning en je leert kaarten van een gebied maken en lezen (geo-informatica). Daarnaast leer je een begroting of planning maken.

Ook kijk je naar de omgeving van water: je leert communiceren met bewoners, de bodem onderzoeken en de invloed van het klimaat op het water te ontdekken.

Je werkt vaak met een groepje aan een project. De opdrachten hiervoor zijn vragen van het bedrijfsleven en (overheids)organisaties.  

Stage

Tien weken per jaar loop je stage. Je gaat bijvoorbeeld op stage bij een waterschap, gemeente, aannemer, adviesbureau of hovenier. Je kijkt mee in de organisatie en werkt aan opdrachten voor school. In het tweede en derde jaar ga je steeds meer zelfstandig aan de slag.

Je regelt zelf je stageplek en kunt hulp krijgen met zoeken van je coach als je dat nodig hebt. Een overzicht van goedgekeurde stagebedrijven is te vinden op de website Stagemarkt. Zoek op crebonummer 25454, ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’.

Beroepen

 • Meewerkend voorman
 • Uitvoerder
 • Veldwerker
 • Peilbeheerder
 • Onderhoudsmedewerker


Jij bent straks breed opgeleid. Je bent dus voor veel organisaties en sectoren interessant. Denk aan:

 • Watersector (denk aan een Waterschap). We werken veel samen met de Waterschappen, dus je maakt grote kans hier aan de slag te kunnen!
 • Grond-, weg- en waterbouw
 • Gemeentes, milieu-adviesbureaus

Doorleren

Meer dan de helft van onze leerlingen Watermanagement stroomt door naar een hbo-opleiding. Kies bijvoorbeeld voor de opleiding Land- en watermanagement bij Hogeschool Van Hall Larenstein, de naastgelegen hbo-instelling.

Toelating

BOL (Niveau 4)

 • vmbo-diploma gemengd of theoretisch / mavo 
 • vmbo-diploma kader (kijk ook eens naar onze opleiding op niveau 3: Water- en groenbeheer) 
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
 • mbo niveau 3 diploma in de groene sector


BBL (niveau 4)

 • mbo opleiding niveau 3 diploma in jouw studierichting.
 • 4 jaar relevante werkervaring

Kosten en Studie in cijfers


Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk les- en cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.155,00 per jaar. Je betaalt dat geld aan de overheid.
Voor een BBL opleiding niveau 1 en 2 is dat € 240,00 en voor een niveau 3 en 4 opleiding is dat  € 582,00. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Overige kosten

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen de vrijwillige bijdragen verschillend zijn per school.

Naast deze vrijwillige bijdragen zijn er kosten voor noodzakelijke onderwijsbenodigdheden, zoals boeken, een laptop of veiligheids- en werkkleding. De kosten hiervoor kunnen sterk uiteenlopen, ook afhankelijk van de leverancier en de kwaliteit. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet.  

Niveau 4 (BOL)

Boeken en licenties 

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie/ enz.) 

leerjaar 1

€ 169,00

€ 1.345,00

leerjaar 2

€   30,00

€    964,00

leerjaar 3

€ 107,00

€    140,00


Niveau 4 (BBL)

Boeken en licenties

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.)

leerjaar 1

€ 0,00

€ 630,00

leerjaar 2

€ 0,00

€ 130,00

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Watermanagement
Deel deze pagina opDelen