Menu

Schaapherder

Duur: 3 jaar

De enige officiële MBO-opleiding tot schaapherder vind je bij Helicon MBO Velp. Met aandacht voor natuur, ondernemerschap, communicatie en natuurlijk het schaap. Je combineert werken met leren!

Ben jij het liefst buiten?

Je bent gefascineerd door de natuur en wilt werken met schapen. Je werkt graag buiten. Misschien ben je nu vrijwilliger bij een schaapskudde en wil je zelf schaapherder worden. Of je doet compleet ander werk en wilt je droom om schaapherder te worden eindelijk verwezenlijken.

Enige officiële mbo-opleiding in Nederland

De opleiding Schaapherder van Helicon MBO Velp is de enige geaccrediteerde opleiding die je daarbij kan helpen. Tijdens de opleiding leer je niet alleen alles over het schaap en het hoeden van schapen, maar ook over de natuur en ondernemerschap en communicatie. Kortom: je wordt een professionele, moderne schaapherder, die met zijn kudde de kost kan verdienen.

BBL (deeltijd)

De opleiding Schaapherder is een BBL-opleiding. Tijdens de opleiding ben je 40 tot 80 procent aan het werk en ga je gemiddeld een dag in de week naar school. Je werkt bij een leerbedrijf in de sector waar je een leerwerkcontract hebt. De opleiding start met ongeveer 20 leerlingen.

Niveau 3

Schaapherder zijn is een ingewikkeld beroep, waarbij je veel kennis en vaardigheden moet bezitten. We leiden mensen op die in staat zijn zelf een begrazingsbedrijf met schapen te starten of als deskundig herder bij een begrazingsbedrijf of een terrein beherende organisatie in dienst zijn. Met hun schapen beheren de herders verschillende landschappen. Daarvoor moet de herder in spe bezitten over kennis van de ecologie, de terreinen, het houden van schapen en ondernemerschap- en managementvaardigheden. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het een mbo-opleiding op niveau 3 is.

Onze pijlers

De opleiding duurt 2 jaar en kent 4 pijlers:

  1. Schaap, met thema's als anatomie en morfologie, verzorging, diergezondheid, fokkerij, voeding, huisvesting, wet- en regelgeving.
  2. Hoeden, met thema's als gedrag van schapen, honden, begrazingseenheden, werken met hond en kudde en wet en regelgeving.
  3. Natuur, met thema's als landschap, terreinkennis, ecologie, natuurbeheer, machinegebruik, soortenkennis, geo-informatie.
  4. Mens en Ondernemerschap, met thema's als arbo en veiligheid, ondernemerschap, communiceren, plannen en organiseren, personeel, ICT-gebruik, Nederlands, rekenen en wet en regelgeving.

Sommige onderdelen zullen later ook als losse module of cursus te volgen zijn.

Werken en leren

Tijdens deze BBL-opleiding ben je minimaal 2 dagen in de week aan het werk (als betaalde kracht of stagiaire) bij een schaapherder. Je kunt dan het geleerde meteen in de praktijk brengen en bovendien tegelijkertijd leren van de praktijk.

Beroepen

Schaapherder, terreinbeheerder

Door het volgen van de opleiding krijg je veel kennis over natuurbeheer in gebieden als heiden, bossen, duinen, dijken en andere groene gebieden in Nederland. Kennis die je nodig hebt als schaapherder, maar die je ook als terreinbeheerder van bepaalde terreinen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het beheer van dijken en duinen of bij terrein beherende organisaties, zoals de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Je geeft dan opdrachten aan herders om deze terreinen te beheren.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar onze open dagen of neem contact op met Geert Willink via (026) 384 03 10.

Toelating

Je kunt je online aanmelden voor de opleiding Schaapherder. De school heeft naast het aanmeldformulier een CV, een kopie diploma en een kopie ID-kaart nodig om de aanmelding compleet te kunnen maken. Lever deze documenten compleet aan, dan kunnen we de aanmelding zo snel mogelijk verwerken.

Aanleveren kan per post of via de mail naar administratie@helicon.nl. Je ontvangt van de school een bevestigingsbrief van de aanmelding.

Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een uitgebreide intake. Als er teveel aanmeldingen zijn, werken we mogelijk met een wachtlijst.

Kosten en Studie in cijfers


Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk les- en cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een BOL opleiding volgt, is het wettelijk lesgeld € 1.155,00 per jaar. Je betaalt dat geld aan de overheid.
Voor een BBL opleiding niveau 1 en 2 is dat € 240,00 en voor een niveau 3 en 4 opleiding is dat  € 582,00. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Overige kosten

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen de vrijwillige bijdragen verschillend zijn per school.

Naast deze vrijwillige bijdragen zijn er kosten voor noodzakelijke onderwijsbenodigdheden, zoals boeken, een laptop of veiligheids- en werkkleding. De kosten hiervoor kunnen sterk uiteenlopen, ook afhankelijk van de leverancier en de kwaliteit. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet.  

Niveau 3 (BBL)


Boeken en licenties

Vrijwillige schoolbijdragen (excursie/ introductie enz.)

leerjaar 1

€ 150,00

€ 430,00

leerjaar 2

€ 150,00

€ 105,00

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Schaapherder
Mail ook een CV, kopie diploma en kopie ID-kaart naar bonoord@helicon.nl
Deel deze pagina opDelen