Menu

Schaapherder

Duur: 3 jaar

De enige officiële MBO-opleiding tot schaapherder vind je bij Helicon MBO Velp. Met aandacht voor natuur, ondernemerschap, communicatie en natuurlijk het schaap. Je combineert werken met leren!

Ben jij het liefst buiten?

Je bent gefascineerd door de natuur en wilt werken met schapen. Je werkt graag buiten. Misschien ben je nu vrijwilliger bij een schaapskudde en wil je zelf schaapherder worden. Of je doet compleet ander werk en wilt je droom om schaapherder te worden eindelijk verwezenlijken.

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor SchaapherderEnige officiële mbo-opleiding in Nederland

De opleiding Schaapherder van Helicon MBO Velp is de enige geaccrediteerde opleiding die je daarbij kan helpen. Tijdens de opleiding leer je niet alleen alles over het schaap en het hoeden van schapen, maar ook over de natuur en ondernemerschap en communicatie. Kortom: je wordt een professionele, moderne schaapherder, die met zijn kudde de kost kan verdienen.

BBL

De opleiding Schaapherder is een BBL-opleiding wat staat voor Beroeps Beroeps Begeleidende Leerweg. Tijdens de opleiding ben je 40 tot 80 procent aan het werk en ga je gemiddeld een dag in de week naar school. Je werkt bij een leerbedrijf in de sector waar je een leerwerkcontract hebt. De opleiding start met ongeveer 20 studenten.

Niveau 3

Schaapherder zijn is een ingewikkeld beroep, waarbij je veel kennis en vaardigheden moet bezitten. We leiden mensen op die in staat zijn zelf een begrazingsbedrijf met schapen te starten of als deskundig herder bij een begrazingsbedrijf of een terrein beherende organisatie in dienst zijn. Met hun schapen beheren de herders verschillende landschappen. Daarvoor moet de herder in spe bezitten over kennis van de ecologie, de terreinen, het houden van schapen en ondernemerschap- en managementvaardigheden. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het een mbo-opleiding op niveau 3 is.

Onze pijlers

De opleiding duurt 2 jaar en kent 4 pijlers:

  1. Schaap, met thema's als anatomie en morfologie, verzorging, diergezondheid, fokkerij, voeding, huisvesting, wet- en regelgeving.
  2. Hoeden, met thema's als gedrag van schapen, honden, begrazingseenheden, werken met hond en kudde en wet en regelgeving.
  3. Natuur, met thema's als landschap, terreinkennis, ecologie, natuurbeheer, machinegebruik, soortenkennis, geo-informatie.
  4. Mens en Ondernemerschap, met thema's als arbo en veiligheid, ondernemerschap, communiceren, plannen en organiseren, personeel, ICT-gebruik, Nederlands, rekenen en wet en regelgeving.

Sommige onderdelen zullen later ook als losse module of cursus te volgen zijn.

Werken en leren

Tijdens deze BBL-opleiding ben je minimaal 2 dagen in de week aan het werk (als betaalde kracht of stagiaire) bij een schaapherder. Je kunt dan het geleerde meteen in de praktijk brengen en bovendien tegelijkertijd leren van de praktijk.

Beroepen

Schaapherder, terreinbeheerder

Door het volgen van de opleiding krijg je veel kennis over natuurbeheer in gebieden als heiden, bossen, duinen, dijken en andere groene gebieden in Nederland. Kennis die je nodig hebt als schaapherder, maar die je ook als terreinbeheerder van bepaalde terreinen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het beheer van dijken en duinen of bij terrein beherende organisaties, zoals de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Je geeft dan opdrachten aan herders om deze terreinen te beheren.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar onze open dagen of neem contact op met Geert Willink (opleidingscoördinator) via email: g.willink@helicon.nl of telefoon: 06 - 11 42 81 82.

Beperkt aantal plaatsen

Het kan voorkomen dat meer studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum. De opleiding Schaapherder heeft maximaal 20 plaatsen per jaar.

Kosten en Studie in cijfers

Overzicht kosten van de opleiding

Wettelijk lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent,  is het wettelijk voor een BBL-opleiding niveau 3 en 4 is dat € 606,-. Dit bedrag wordt door school geïnd voor de overheid.

Opleiding gebonden schoolkosten (onderwijsbenodigdheden)

Studieboeken, (digitale) leermiddelen, beroepskleding, schoenen en andere studiebenodigdheden noemen wij onderwijsbenodigdheden en zijn verplicht. Dit zijn zaken die je écht nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. Je kunt kiezen voor nieuwe leermiddelen, maar dat hoeft niet. Docenten adviseren je aan het begin van het jaar wat voor deze opleiding nodig is

Niet opleiding gebonden schoolkosten (vrijwillige bijdrage)

Niet opleiding gebonden schoolkosten zijn zaken die niet per sé nodig zijn om je opleiding te kunnen volgen, maar die de opleiding wel verrijken. We noemen ze in de tabel vrijwillige bijdrage. Denk aan excursies (en collectief vervoer hierheen), de kennismakingsweek en praktijktrainingen. Iedere school mag zelf bepalen wat voor soort excursies en andere lesonderdelen ze aanbieden. Daardoor kunnen deze kosten verschillend zijn per school.

Regeling minimagezinnen

Een opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop of werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en daardoor nog geen studiefinanciering krijgt. Als het inkomen van je ouder(s) of verzorger(s) maximaal 120% is van de bijstandsnorm, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schoolkosten.

Onderstaande kosten hebben betrekking op het schooljaar 2019-2020. Ze geven een indruk van de kosten van een opleiding (naast de kosten van het lesgeld/cursusgeld als je ouder dan 18 jaar bent).

Schoolkosten

Niveau 3 (BBL)
School VelpOnderwijsbenodigheden (verplicht)Vrijwillige bijdrage
Leerjaar 1n.b.0,-
Leerjaar 2151,0355,-
Leerjaar 30,-55,-


Studie in cijfers

Benieuwd waar studenten van de opleiding Schaapherder terechtkomen en hoe zij de opleiding waarderen? Bekijk dan de studie in cijfers.

Toelating

Toelating mbo niveau 3

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • Diploma vmbo gemengde leerweg
  • Diploma vmbo theoretische leerweg
  • Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
  • Overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4  


Extra documenten

Je kunt je online aanmelden. De school heeft naast het aanmeldformulier een CV, een kopie diploma en een kopie ID-kaart nodig om de aanmelding compleet te maken. Lever deze documenten volledig aan, dan kunnen we jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Aanleveren kan per post of via de mail naar administratie@helicon.nl. Je ontvangt van de school een bevestigingsbrief van de aanmelding.

Wachtlijst bij teveel aanmeldingen

Alle studenten die zich aanmelden krijgen een uitgebreide intake. Als er teveel aanmeldingen zijn, werken we mogelijk met een wachtlijst.

Online geregeld in 10 minuten!
Aanmelden voor Schaapherder
Deel deze pagina opDelen