donderdag 11 oktober 2018

Bezoek aan de Europese Bizon

Deze week is Eco & wildlife leerjaar 2 op bezoek gegaan bij Natuurgebied de Maashorst. Wij hebben hier een conditiebepaling gedaan in kader van het onderwerp van deze periode: Rewilding ofwel (her)introductie van diersoorten. De leerlingen hebben geleerd welke factoren belangrijk zijn voor de herintroductie van de wisent. Deze diersoort is hier geherintroduceerd nadat het is uitgestorven in West-Europa. Na het in kaart brengen van het gebied (vegetatie, bodem en fauna) hebben wij met twee Maashorst rangers de wisenten opgezocht en het gebied verder verkent. Dit gebied is speciaal vanwege het wijst verschijnsel waarbij er grondwater in sommige delen van het gebied omhoog komt waar het gebied verder vooral droog is met stuifzandgrond. Al met al een leuke en leerzame dag met onderwijs in de praktijk dankzij de twee Maashorst Rangers.

Foto door Arjen Boerman van FREE Nature.

Deel deze pagina opDelen