Menu
dinsdag 19 februari 2019

Helicon MBO Boxtel partner scholingstraject "Hybride techniekopleiders Brabant”

Om in de toekomst voldoende docenten techniek beschikbaar te hebben heeft Helicon MBO Boxtel zich verbonden aan het nieuwe scholingstraject Hybride techniekopleiders.

Vanaf 4 april a.s. start bij ROC Tilburg een oriëntatie-/scholingstraject in het kader van het project Hybride Techniekopleiders. Met dit innovatieve traject willen de Brabantse ROC’s de verbinding tussen theorie en praktijk versterken in het technisch beroepsonderwijs. Daarom is er samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en worden enthousiaste praktijkmensen gezocht die middels dit traject de leerlingen van nu opleiden tot de toekomstige vakmensen.

Hybride Techniekopleiders

Op basis van de adviezen vanuit het Techniekpact, is in Brabant het project Hybride Techniekopleiders vormgegeven. Met Hybride Techniekopleiders worden mensen bedoeld die werkzaam zijn in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs. Het uiteindelijke doel van het project is te zorgen voor voldoende opleiders voor het technisch beroepsonderwijs in Brabant én meer praktijkervaring binnen het onderwijs brengen. 

Samenwerking

Het project Hybride Techniekopleiders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB (RBPI ZN)/A+O Metalektro/OOM), Kennispact Brabant, de participerende Brabantse ROC’s en opleider Fontys. Met dit traject wordt een bijdrage geleverd aan het vernieuwen en versterken van de Brabantse kennis- en opleidingsinfrastructuur in de techniek.

Het orientatie/-scholingstraject 

Het traject vindt grotendeels plaats in het schooljaar 2020. Op basis van intakegesprekken wordt een persoonlijke route uitgestippeld die gedeeltelijk gezamenlijk met andere deelnemers plaatsvindt en gedeeltelijk individueel maatwerk is. Er zijn 14 stagemomenten gepland in het MBO en 18 theoriebijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.

Meer informatie? Neem gerust contact op met teamleider Ton Helsper van Helicon MBO Boxtel via t.helsper@helicon.nl of rechtstreeks met projectleider Marianne van Meel via m.vmeel@rbpi.nl. 

Deel deze pagina opDelen