Menu
donderdag 6 september 2018

Koreaanse studenten op bezoek

Tien Koreaanse studenten, toekomstig bedrijfsopvolgers, volgden in de zomervakantie een week lang lessen bij ons op school. De Koreaanse studenten waren een maand lang in Europa om kennis op te doen. De eerste twee weken in Duitsland en Frankrijk met akker- en tuinbouw onderwerpen. De derde week, in Friesland, ging het over melkveehouderij en de vierde week in Boxtel met het thema rundvleesproductie. Docent Geert Willems coordineerde deze week. 

In deze week werden verschillende aspecten van de Nederlandse vleesveehouderij belicht door middel van bedrijfsbezoeken en klassikale lessen. De focus lag hierbij op het werken in de vleesvee-keten, en het regelen van de afzet. Anders dan in West-Europa, neemt de vleesconsumptie in Azie nog steeds toe, en wordt rundvlees als een luxe beschouwd. Koreaanse producenten krijgen een goede prijs voor het vaak nog traditioneel en kleinschalig geproduceerde rundvlees. 

Deel deze pagina opDelen