Menu

Zorg en begeleiding

Heb je een beperking of handicap, een chronische ziekte of (gedrags)problemen die je studievoortgang kunnen belemmeren? Dan heb je de mogelijkheid om, als dat nodig is, gebruik te maken van de extra zorgbegeleiding. Helicon werkt zo nodig samen met een externe hulpverlener zodat jij je leerproces optimaal vorm kan geven.

Hoe kom je voor begeleiding in aanmerking?

Om voor begeleiding in aanmerking te komen, moet je dit invullen op je inschrijfformulier. In een verlengd intakegesprek kijken we dan welke aanpassing en/of ondersteuning voor jou nodig is.

Soorten begeleiding

Zo kan het zijn dat je mee wilt doen met onze faalangstreductietraining of dat je ondersteuning krijgt in het plannen van je huiswerk. Ook kan er een beroep gedaan worden op de orthopedagoog en maatschappelijk werkster die aan onze school verbonden zijn.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie maakt onderdeel uit van het taal- en rekenbeleid. Wil je in aanmerking komen voor extra begeleiding? Stuur dan graag een dyslexie- of dyscalculie verklaring mee bij je aanmelding.

Basisbegeleiding

Het team van de school is verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs en de noodzakelijke basisbegeleiding. Het team bestaat uit docenten en basisbegeleiders (mentoren, coaches, loopbaanbegeleiders). Elke student heeft een mentor/coach.

De basisbegeleiding bestaat uit hulp en begeleiding op het gebied van emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, keuzeproblemen en/of schoolleerproblemen, dyslexie.  Iedere student komt in aanmerking voor deze basisbegeleiding.

Extra begeleiding

Er zijn ook studenten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheidstraining, ondersteuning bij leerachterstanden, huiswerkbegeleiding, anti-pestprogramma, speciale ondersteuning bij ADHD of ASS, remedial teaching of schoolmaatschappelijk werk.

Deze extra begeleiding wordt aangeboden in overleg met de zorgcoördinator van de school, onder verantwoording van de school. Op sommige scholen hebben we daartoe gespecialiseerde medewerkers in dienst, op andere scholen werken we samen met externen. Dit hangt af van de mogelijkheden in de regio of van de grootte van de school.

Geef het aan als extra begeleiding gewenst is

Als je denkt dat deze extra begeleiding nodig is, geef dit aan tijdens de toelatingsprocedure. Ook later in de opleiding kan blijken dat extra begeleiding noodzakelijk is. Het is belangrijk vragen over extra begeleiding zo snel mogelijk uit te spreken. 

Lees de uitgebreidere informatie over onze regelingen voor zorg en begeleiding.

Weinig inkomen en toch studeren?

Een mbo-opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop, werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en dus geen studiefinanciering krijgt. Gelukkig geeft de overheid geld aan Helicon om een deel van deze kosten voor leerlingen en studenten uit gezinnen met weinig inkomen te vergoeden.
Lees de uitgebreidere informatie over de de regeling 'Tegemoetkoming studiekosten'.

Deel deze pagina opDelen