Menu

Toelating

Vakkenpakketeisen

We hebben geen vakkenpakketeisen. Voor sommige opleidingen is het wel wenselijk dat je examen hebt gedaan in bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde of NaSk. Omdat we daar in de opleiding dieper op ingaan. Dit lees je bij de toelatingsinformatie per opleiding.

Toelating per niveau

Toelating entreeopleiding (niveau 1)

 • geen diploma behaald om op niveau 2 te kunnen starten
 • je bent nog leerplichtig 

Toelating niveau 2

 • diploma entreeopleiding
 • vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Toelating niveau 3

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • mbo-diploma niveau 2
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Toelating niveau 4

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • mbo-diploma niveau 3
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Lees de uitgebreidere informatie over ons toelatingsbeleid en andere onderwijsregelingen.

Beschikbare plaatsen

Het kan voorkomen dat meer leerlingen zich aanmelden voor een opleiding, dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum. 

Zie hier welke opleidingen een maximum aantal beschikbare plaatsen hebben voor schooljaar 2019 - 2020.

Helicon MBO Boxtel

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Hovenier/ Tuin- en landschapsinrichting

 • Niv. 2 BOL en BBL: 18 plaatsen.
 • Niv. 3 BOL en BBL: 28 plaatsen.
 • Niv. 4 BOL en BBL: 28 plaatsen.

Bij voldoende animo kan wachtlijst worden omgezet in extra klas. Dit wordt voor 1 maart 2019 gecommuniceerd aan studenten die op de wachtlijst staan.

Loonwerk groen, grond en infra


 • Niv. 2 BOL en BBL: 18 plaatsen
 • Niv. 3: 28 plaatsen en
 • Niv. 4: 28 plaatsen


Techniek en mechanisatie


 • Niv. 3: 22 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)
 • Niv. 4: 48 plaatsen 


Veehouderij


 • Niv. 2: 18 plaatsen
 • Niv. 3: 28 plaatsen
 • Niv. 4: 28 plaatsen

Bij voldoende animo kan wachtlijst worden omgezet in extra klas. Dit wordt voor 1 maart 2019 gecommuniceerd aan studenten die op de wachtlijst staan.


Helicon MBO Den Bosch

Hieronder volgt een overzicht van de beperkt beschikbare plaatsen per opleiding.

Opleiding

Totaal aantal plaatsen 

Bloem, groen en styling (niv. 2, 3, 4) 

niv. 2: 18 plaatsen | niv. 3: 24 plaatsen | niv. 4: 28 plaatsen | BBL niv. 2: 18 plaatsen | BBL niv. 3: 24 plaatsen

Dierverzorging (niveau 2) 

18 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Dier en gedrag (niveau 3) 

48 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Dier en ondernemen (niveau 4) 

56 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Dierenartsassistent - Paraveterinair (niv. 4) 

56 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Milieu-inspecteur (niveau 4) 

samen met Onderzoeker natuur en milieu: 56 plaatsen 

Onderzoeker natuur en milieu (niv. 4) 

samen met Milieu-inspecteur: 56 plaatsen 

Voeding en kwaliteit (niveau 4) 

samen met Voeding en techniek: 56 plaatsen 

Voeding en techniek (niveau 4) 

samen met Voeding en kwaliteit: 56 plaatsen 

Voeding en welzijn (niveau 4)

56 plaatsen 

Helicon MBO Eindhoven

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Boomverzorging:

BBL Niv. 3: Er is geen maximum aantal plaatsen voor de opleiding

Dierverzorging (incl. Oriëntatie paard):

BOL Niv. 2: Er is geen maximum aantal plaatsen voor de opleiding

Entree: Plant en groene leefomgeving:

BOL Niv. 1: Inscrhijving loopt via Summa College

Hovenier:

BOL en BBL Niv.2: Er is geen maximum aantal plaatsen voor de opleiding

Helicon MBO Geldermalsen

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Allround coördinator instructeur buitensport:

28 plaatsen

Boomkwekerij:

25 plaatsen

Dier en Gedrag:

28 plaatsen

Dier en ondernemen:

28 plaatsen

Dierverzorging:

18 plaatsen

Eco en wildlife:

50 plaatsen

Fruitteelt:

25 plaatsen

Glastuinbouw:

25 plaatsen

Helicon MBO Helmond

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor:

Opleiding 

Totaal aantal plaatsen 

Allround coördinator instructeur buitensport:

Niv. 4 30 plaatsen

Dierenartsassistent / Paraveterinair:

Niv. 4 35 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Dier en ondernemen:

Niv. 4 35 plaatsen

Outdoor en recreatie:

Niv. 3 30 plaatsen

Voeding en welzijn:

Niv. 4 30 plaatsen

Wildlife management:

Niv. 4 55 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Helicon MBO Nijmegen

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Dierenartsassistent / Paraveterinair (incl. Proefdierverzorging):

60 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)
Instroom leerjaar 2: 15 plaatsen

Dier en ondernemen (incl. Oriëntatie paard):

56 plaatsen

Dier en gedrag (incl. Oriëntatie paard):

56 plaatsen

Dierverzorging (incl. Oriëntatie paard):

40 plaatsen (inmiddels een wachtlijst)

Hovenier:

Niv. 2 BOL en BBL: 20 plaatsen.
Niv. 3 BOL en BBL: 28 plaatsen.

Tuin- en landschapsinrichting:

28 plaatsen

Plant en groene leefomgeving:

12 plaatsen

Maatschappelijke zorg en groen:

56 plaatsen

Stad en mens (Lifestyle, Stad en wijk, Vrije tijd, Water en energie):

56 plaatsen

Helicon MBO Tilburg

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Stad en mens

Er is geen maximum aantal plaatsen voor de opleiding Stad en mens in Tilburg.

Helicon MBO Velp

Hieronder volgt een overzicht van de beperkt beschikbare plaatsen per opleiding.

Opleiding

Totaal aantal plaatsen

Dier en ondernemen:

BOL niv. 4 30 plaatsen

Bos- en natuurbeheer:

BOL niv. 3 30 plaatsen
BOL niv. 4 30 plaatsen

Eco en wildlife:

BOL niv. 4 30 plaatsen

Medewerker buitenruimte:

BOL niv. 2 20 plaatsen

Outdoor en recreatie:

BOL niv. 3 30 plaatsen
BOL niv. 4 30 plaatsen

Onderzoeker natuur en milieu:

BOL niv. 4 30 plaatsen

Voeding en welzijn:

BOL niv. 4 30 plaatsen

Watermanagement:

BOL niv. 4 30 plaatsen
Zorg en begeleiding

Basisbegeleiding

Het team van de school is verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs en de noodzakelijke basisbegeleiding. Het team bestaat uit docenten en basisbegeleiders (mentoren, coaches, loopbaanbegeleiders). Elke student heeft een mentor/coach.

De basisbegeleiding bestaat uit hulp en begeleiding op het gebied van emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, keuzeproblemen en/of schoolleerproblemen, dyslexie.  Iedere student komt in aanmerking voor deze basisbegeleiding.

Extra begeleiding

Er zijn ook studenten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheidstraining, ondersteuning bij leerachterstanden, huiswerkbegeleiding, anti-pestprogramma, speciale ondersteuning bij ADHD of ASS, remedial teaching of schoolmaatschappelijk werk.

Deze extra begeleiding wordt aangeboden in overleg met de zorgcoördinator van de school, onder verantwoording van de school. Op sommige scholen hebben we daartoe gespecialiseerde medewerkers in dienst, op andere scholen werken we samen met externen. Dit hangt af van de mogelijkheden in de regio of van de grootte van de school.

Geef het aan als extra begeleiding gewenst is

Als je denkt dat deze extra begeleiding nodig is, geef dit aan tijdens de toelatingsprocedure. Ook later in de opleiding kan blijken dat extra begeleiding noodzakelijk is. Het is belangrijk vragen over extra begeleiding zo snel mogelijk uit te spreken. 

Lees de uitgebreidere informatie over onze regelingen voor zorg en begeleiding.

Weinig inkomen en toch studeren?

Een mbo-opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop, werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en dus geen studiefinanciering krijgt. Gelukkig geeft de overheid geld aan Helicon om een deel van deze kosten voor leerlingen en studenten uit gezinnen met weinig inkomen te vergoeden.
Lees de uitgebreidere informatie over de de regeling 'Tegemoetkoming studiekosten'.

Deel deze pagina opDelen