Toelating

Vakkenpakketeisen

We hebben geen vakkenpakketeisen. Voor sommige opleidingen is het wel wenselijk dat je examen hebt gedaan in bijvoorbeeld biologie, aardrijkskunde of NaSk. Omdat we daar in de opleiding dieper op ingaan. Dit lees je bij de toelatingsinformatie per opleiding.

Toelating per niveau

Toelating entreeopleiding (niveau 1)

 • geen diploma behaald om op niveau 2 te kunnen starten
 • je bent nog leerplichtig 

Toelating niveau 2

 • diploma entreeopleiding
 • vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Toelating niveau 3

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • mbo-diploma niveau 2
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Toelating niveau 4

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-diploma gemengde leerweg
 • vmbo-diploma theoretische leerweg (mavo)
 • mbo-diploma niveau 3
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4

Klik hier voor uitgebreidere informatie over ons toelatingsbeleid en andere onderwijsregelingen.

Wachtlijsten

Het kan voorkomen dat meer leerlingen zich aanmelden voor een opleiding, dan dat er plaatsen zijn. Helicon werkt dan met een wachtlijst. Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op volgorde van aanmelddatum. Uitzondering: leerlingen die al een mbo-opleiding volgen bij Helicon en willen doorstromen, krijgen voorrang.

Zie hier welke opleidingen een maximum aantal beschikbare plaatsen of een wachtlijst hebben voor schooljaar 2018/2019. 

Helicon MBO Boxtel

Beperkt aantal plaatsen voor:

 • Melkveehouderij en Varkenshouderij: 30 plaatsen BOL Niveau 4

Het is niet meer mogelijk om je voor schooljaar 2018-2019 aan te melden voor Biobased technieken.

Helicon MBO Den Bosch

Er is een wachtlijst voor:

 • Dier en gedrag (niveau 3) - leerjaar 1
 • Dier en gedrag (niveau 3) – instroom leerjaar 2
 • Dier en ondernemen (niveau 4) - nog 4 plaatsen beschikbaar
 • Dierenartsassistent – Paraveterinair (niveau 4) – leerjaar 1
 • Dierenartsassistent – Paraveterinair (niveau 4) – instroom leerjaar 2
 • Voeding en welzijn

Deze opleidingen worden ook gegeven op andere scholen van Helicon. Bezoek daarvoor de opleidingspagina's. 
Hieronder volgt een overzicht van de beperkt beschikbare plaatsen per opleiding.

Opleiding Helicon MBO Den Bosch

Beschikbare plaatsen 

Bloem, groen en styling (niv. 2, 3, 4) 

niv. 2: 20 plaatsen | niv. 3: 26 plaatsen | niv. 4: 28 plaatsen | BBL niv. 2/3: 20 plaatsen 

Dierverzorging (niveau 2) 

40 plaatsen 

Dier en gedrag (niveau 3) 

48 plaatsen 

Dier en ondernemen (niveau 4) 

56 plaatsen 

Dierenartsassistent - Paraveterinair (niv. 4) 

56 plaatsen 

Milieu-inspecteur (niveau 4) 

samen met Onderzoeker natuur en milieu: 56 plaatsen 

Onderzoeker natuur en milieu (niv. 4) 

samen met Milieu-inspecteur: 56 plaatsen 

Voeding en kwaliteit (niveau 4) 

samen met Voeding en techniek: 56 plaatsen 

Voeding en techniek (niveau 4) 

samen met Voeding en kwaliteit: 56 plaatsen 

Voeding en welzijn (niveau 4)

28 plaatsen 

Helicon MBO Helmond

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor:

Opleiding 

Beschikbare plaatsen 

Dier (niveau 4) 

 90 plaatsen

Helicon MBO Nijmegen

Er is een wachtlijst voor:

 • Entree-opleiding Plant en groene leefomgeving (niveau 1) niv. 1: 15 plaatsen

Deze opleidingen worden ook gegeven op andere scholen van Helicon. Bezoek daarvoor de opleidingspagina.


Zorg en begeleiding

Basisbegeleiding

Het team van de school is verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs en de noodzakelijke basisbegeleiding. Het team bestaat uit docenten en basisbegeleiders (mentoren, coaches, loopbaanbegeleiders). Elke leerling heeft een mentor/coach.

De basisbegeleiding bestaat uit hulp en begeleiding op het gebied van emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, keuzeproblemen en/of schoolleerproblemen, dyslexie.  Iedere leerling komt in aanmerking voor deze basisbegeleiding.

Extra begeleiding

Er zijn ook leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheidstraining, ondersteuning bij leerachterstanden, huiswerkbegeleiding, anti-pestprogramma, speciale ondersteuning bij ADHD of ASS, remedial teaching of schoolmaatschappelijk werk.

Deze extra begeleiding wordt aangeboden in overleg met de zorgcoördinator van de school, onder verantwoording van de school. Op sommige scholen hebben we daartoe gespecialiseerde medewerkers in dienst, op andere scholen werken we samen met externen. Dit hangt af van de mogelijkheden in de regio of van de grootte van de school.

Geef het aan als extra begeleiding gewenst is

Als je denkt dat deze extra begeleiding nodig is, geef dit aan tijdens de toelatingsprocedure. Ook later in de opleiding kan blijken dat extra begeleiding noodzakelijk is. Het is belangrijk vragen over extra begeleiding zo snel mogelijk uit te spreken. 

Klik hier voor uitgebreidere informatie over onze regelingen voor zorg en begeleiding.

Weinig inkomen en toch studeren?

Een mbo-opleiding kan duur zijn. Boeken, laptop, werkkleding: het moet allemaal betaald worden. Dat is zeker lastig als je nog geen 18 jaar bent en dus geen studiefinanciering krijgt. Gelukkig geeft de overheid geld aan Helicon om een deel van deze kosten voor leerlingen uit gezinnen met weinig inkomen te vergoeden.
Klik hier voor uitgebreidere informatie over de de regeling 'Tegemoetkoming studiekosten'.

Deel deze pagina opDelen