Menu

Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.

Onze missie

Helicon Kesteren wil echt van betekenis zijn voor onze leerlingen. Wij willen onze leerlingen laten groeien door het stimuleren van samenwerken, reflectie en ondernemerszin. Wij doen dit in een uitdagende leeromgeving waarin er aandacht is voor de verschillende manieren van leren. Dit is wat wij goed onderwijs noemen en dat vinden wij net als een sterke leerlingbegeleiding belangrijk.

Het doel van Helicon  Kesteren gaat verder dan het behalen van het examen. De school is er trots op dat er waar mogelijk maatwerk is op elk niveau, op elk moment en op elke plek. Wij kijken verder dan de mogelijkheden die de reguliere opleiding  biedt. Wij bieden ieder kind de kans op een succesvol resultaat en geluk gedurende zijn of haar tijd op school. Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Alle regels, afspraken en praktische informatie staat in de schoolgids

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze 

Onze uitgangspunten

Deel deze pagina opDelen