Menu

Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.

Onze missie

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Onze uitgangspunten


Schoolgids

In de schoolgids staat alles over onze school. Over het onderwijs en het exmen, over de begeleiding en over de schoolregels.

Deel deze pagina opDelen