Menu

Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.

Onze missie

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Onze uitgangspunten

Deel deze pagina opDelen