Home > Organisatie > Samenwerken

Samenwerken

Onderwijs ondersteunende organisaties

 • DUO
  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen is onder andere verantwoordelijk voor studiefinanciering.
 • KCE
  Het KwaliteitsCentrum Examinering borgt en stimuleert de kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Kennisnet
  Kennisnet is een internetorganisatie voor het onderwijs. Kennisnet richt virtuele ruimten in ten behoeve van leer- en onderwijsprocessen.
 • MBO Raad
  Brancheorganisatie voor Middelbaar Beroeps Onderwijs en volwasseneneducatie.
 • Surfnet
  SURFnet is een computernetwerk speciaal voor het onderwijs en onderzoek in Nederland. Leerlingen en medewerkers van aangesloten organisaties kunnen via SURFnet communiceren met andere internetgebruikers

Organisaties gericht op leerlingen

 • Groen Onderwijs
  Website voor leerlingen over het groene mbo, met actuele informatie over het groene onderwijs.
 • JOB 
  De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs behartigt de belangen van mbo’ers. De belangrijkste activiteiten van JOB zijn: vertegenwoordigen, informeren, adviseren en ondersteunen van MBO-deelnemers.

Overheid

Maatschappelijke organisaties

 • GroenTalent
  GroenTalent is het bemiddelingsbureau voor de groene sector.

Overig

 • Werken in het onderwijs
  Voorlichtingscampagne van OC&W om meer mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs