Home > Organisatie > NHB Deurne > Afbouw opleidingen NHB Deurne

Afbouw opleidingen NHB Deurne

Leerlingen

Nadrukkelijk uitgangspunt was steeds dat alle leerlingen hun opleiding zonder problemen af zouden kunnen maken. In onderwijstermen betekende dat dat alle individuele OnderwijsOvereenKomsten (zogenaamde OOK’s) werden nagekomen in een volwaardige opleiding. Voor een paar groepen leerlingen werd een alternatief opleidingsplan ontwikkeld en voorgelegd aan hen en hun ouders.

De alternatieven werden met de verschillende groepen studenten en hun ouders op verschillende momenten uitvoerig besproken. De houding van de meeste leerlingen en ouders was aanvankelijk kritisch, terecht, maar over het algemeen was er ook veel begrip. Dat bleek ook uit de tussentijdse cijfers van uitschrijvingen, die zijn niet hoger waren dan vorig jaar rond deze tijd. Uit leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken bleek juist dat de laatste lichtingen leerlingen erg tevreden waren over hun opleiding en met name de intensieve begeleiding.

Medewerkers

Waar opleidingen afgebouwd worden, zijn ook minder medewerkers nodig. En dat betekende nogal wat voor iedereen die bij NHB Deurne werkte in 2013. In de eerste maanden na de bekendmaking voerden de directeur en teamleiders oriënterende toekomstgesprekken met alle medewerkers. Op gezette tijden werden alle medewerkers samen uitgebreid bijgepraat over alle zaken rond financiën, onderwijs en personeelswijzigingen. Centraal in het traject stond steeds hoe de medewerkers zelf hun toekomst zien. Een aantal 60+ medewerkers ging vervroegd met pensioen, een aantal anderen stapten over naar een andere Helicon-vestiging en er startten medewerkers met extra scholing. Alle NHB-medewerkers die dat wilden, kregen de mogelijkheid om op andere vestigingen vrijblijvend mee te lopen, om zo hun horizon te verbreden. Met een aantal mensen werd afgesproken dat ze tot de laatste leerling klaar was, juist bij NHB zouden blijven, om de continuïteit van het onderwijs te kunnen garanderen. In het laatste schooljaar 2015/2016 werkten er van de 70 medewerkers in 2013 nog 23.

Verkoop, overname en doorstartinitiatieven

In de eerste maanden na de totstandkoming meldden zich verschillende partijen met plannen voor het NHB-complex. Helicon was eigenaar van de gebouwen, de grond is van de gemeente Deurne. Daarom werden alle plannen van de koopkandidaten in nauwe samenspraak met de gemeente Deurne getoetst. Verkoopprijs is daarbij een factor, maar niet de enige. Ook hoe de plannen passen binnen het bestemmingsplan, de haalbaarheid en de betekenis voor regio en sector spelen een rol. Gemeente Deurne en Helicon hechtten veel belang aan kwaliteit en continuïteit. Een goed doorlopen proces en een voor alle partijen wenselijke uitkomst waren daarom belangrijker dan snel tot een overeenkomst komen. Helicon moest in de laatste drie jaren vaak herhalen dat overnameplannen en doorstartinitiatieven géén invloed zouden hebben op het besluit en dat Helicon géén partner zou zijn in nieuwe plannen. In december 2015 maakten gemeente Deurne, Helicon en Libema gezamenlijk bekend dat Libema vanaf augustus 2016, de nieuwe eigenaar zou worden van het hippische complex.  “Libéma gaat met steun van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne op zoek naar instellingen voor publiek en privaat paardgerelateerd onderwijs. Libéma wil onderwijsfaciliteiten aanbieden met verblijfsmogelijkheden in combinatie met sport- en zakelijke activiteiten,” aldus algemeen directeur/eigenaar Dirk Lips. “Met de gemeente Deurne en de provincie is de afspraak gemaakt dat er maximaal drie jaar de tijd is om een goede partij voor publiek en privaat onderwijs te vinden. Nu gaan we het  complex alvast gebruiken voor kleinschalige zakelijke activiteiten. Van vergaderingen en bedrijfspresentaties tot kleine congressen. Op termijn is de combinatie van topsport, zakelijke activiteiten en onderwijs mét verblijf hetgeen Deurne onderscheidend zal maken.”

Communicatie

Het besluit om te stoppen met de opleidingen van NHB bracht veel teweeg in onze organisatie en daarbuiten. Toch was de focus van Helicon in die storm van reacties heel helder: blijven zorgen voor goed onderwijs, zodat de laatste lichting leerlingen NHB vakbekwaam én tevreden verlaat. Helicon koos daarom ook bewust voor een bepaalde communicatieprioriteit. Zowel bij het bekend maken van het besluit, als in het vervolgtraject kregen leerlingen en medewerkers alle aandacht. College van Bestuur van Helicon en de directie van NHB Deurne stelden zichzelf samen ten doel om die groepen zo volledig en open mogelijk te informeren én daarin het gesprek aan te gaan, om zo hun belangen en bevindingen écht serieus te kunnen nemen. Bij een dergelijke beslissing verloopt natuurlijk niet alle communicatie bij voorbaat vlekkeloos, maar dit gezamenlijke doel gaf wel focus, ook over welke andere zaken we daarom niet zouden doen. Helicon reageerde bijvoorbeeld niet op alles wat er in de media verscheen. En vooral in de eerste periode verscheen er veel. Om een indruk te geven hieronder een greep uit de berichten over NHB Deurne, het besluit om te stoppen met de opleidingen en overnamekandidaten. Hou er bij het lezen rekening mee dat niet alles dat geschreven is, ook daadwerkelijk klopt!

ED.nl

07/11-13 16:22

Helicon stopt met opleidingen NHB Deurne

Horses

07/11-13 16:28

Hippisch Centrum Deurne sluit haar deuren

Omroep Brabant

07/11-13 17:53

Paardensportopleiding NHB Deurne stopt

ED.nl

07/11-13 21:06

Einde NHB verrast college Deurne

Brabants Dagblad

08/11-13 06:42

 Uit de regio: College Deurne verrast door einde hippische opleiding NHB

Horses

08/11-13 11:23

Onrust door sluiting NHB Deurne

Nieuwe Oogst.nu

08/11-13 11:40

Hippische opleiding NHB Deurne stopt

Horses

08/11-13 12:13

Sluiting NHB Deurne geen invloed op Horse Event 2014

ED.nl

08/11-13 19:51

'Deurne' is een begrip in de paardenwereld

Horses

14/11-13 09:53

Sectorraad Paard betreurt sluiting NHB Deurne

Horses

15/11-13 09:50

Deurnese deuren

ED.nl

15/11-13 22:28

Ontstemd Deurne maakt zich sterk voor NHB

ED.nl

15/11-13 22:48

Besluit over NHB verraste ook investeerder

Horses

10/12-13 09:38

Toch doorstart voor NHB Deurne?

Omroep Brabant

10/12-13 10:00

Personeel paardenopleiding Deurne massaal achter plannen doorstart

HorsUs

10/12-13 18:39

Doorstart NHB Deurne?

ED.nl

11/12-13 05:00

Nieuwe kans hippisch centrum

Horses

11/12-13 13:45

Leerlingen staan achter doorstart van NHB Deurne

Dagblad De Limburger

11/12-13 15:32

Mogelijke doorstart paardenonderwijs Deurne

HorsUs

12/12-13 07:46

Concreet plan voor toekomst NHB Deurne gepresenteerd

Horses

18/12-13 12:51

Ook hippische ondernemers steunen doorstart NHB Deurne

ED.nl

13/01-14 05:00

Plan doorstart NHB Deurne: snel duidelijkheid

ED.nl

13/01-14 20:30

Evenementenbedrijf: interesse in NHB Deurne


Bekijk als achtergrondinformatie de veelgestelde vragen, die in november 2013, na de bekendmaking van het besluit om te stoppen met de opleidingen, opgesteld werden.