Home > Organisatie > NHB Deurne

NHB Deurne

In november 2013 maakte het College van Bestuur van Helicon bekend te stoppen met de opleidingen in Deurne. Een onvoorstelbaar moeilijke, maar ook onvermijdelijke beslissing, die veel teweeg bracht binnen de organisatie en daarbuiten.

Unieke plek om te leren en werken

“NHB Deurne was 47 jaar lang een unieke plek om te leren en werken. En we hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar Libéma daaraan een mooi vervolg gaat geven, als we op 1 augustus 2016 het stokje overdragen,” blikte Ab Groen, bestuursvoorzitter van Helicon terug en vooruit tijdens de afsluiting. Op dinsdag 5 juli kregen de laatste zestig leerlingen, die in november 2013 net gestart waren met de opleiding, hun diploma. Van de zeventig medewerkers van NHB Deurne in 2013, werkten er in het laatste schooljaar nog 23. Inmiddels hebben ook zij vrijwel allemaal een andere plek binnen of buiten Helicon gevonden.

Het Verhaal van NHB Deurne, 47 jaar Hippisch Hart van Nederland

In het magazine Het Verhaal van NHB Deurne is de unieke geschiedenis van de opleidingen vastgelegd. Onder meer in een overzicht van het complex, een tijdlijn, artikelen over en interviews met sleutelfiguren, een overzicht van de topsporters ‘van Deurne’ en foto’s van de laatste lichting leerlingen die NHB verliet. 

NHB Reünie 2016

Het sluiten van de deuren van NHB, een dag na de laatste diploma-uitreiking, ging niet onopgemerkt voorbij. Op 6 juli 2016 kwamen zo’n 700 oud-leerlingen en oud-medewerkers naar het complex aan de Bruggenseweg in Deurne. Om elkaar nog eens te ontmoeten op de zo bekende grond, samen herinneringen op te halen en te proosten. Foto’s van de reünie zijn te vinden op de facebookpagina van het evenement.