Home > Organisatie > Jaarverslag

Jaarverslag

“Een goed jaardocument is niet het einde van de jaarcyclus. Het is het begin van een discussie”, zo luidt de openingszin van de richtlijn van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Precies! We beschouwen ons bestuursverslag en jaarrekening 2016 als verantwoordingsdocument, maar ook als een manier om ons beleid te verduidelijken en erover door te praten. Een verslag waarmee we de stand van zaken beschrijven en interpreteren, om vervolgens toe te lichten wat we moeten of willen bijstellen. Aan onze omgeving in de breedste zin, aan leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, gemeenten en andere belangstellenden.

Helicon-Opleidingen-Bestuursverslag-en-jaarrekening-2016 

We nodigen u, als lezer van harte  uit om op dit jaardocument te reageren. Dat kan via communicatie@helicon.nl.

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hieronder downloaden: