Home > Organisatie > College van Bestuur

College van Bestuur

College van Bestuur


Ab Groen
Voorzitter College van Bestuur
A.F. Groen


Gijs de Bont
Lid College van Bestuur
G.C.P.A. de Bont

 • Organisatie-ontwikkeling & bedrijfsvoering
 • Financiën
 • HR (formatie-omvang, cao, arbo)
 • Huisvesting
 • IT (systemen en werkprocessen)
 • Juridisch zaken

Nevenfuncties

 • Bestuur Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland u.a.
 • Bestuur Stichting Grow Campus
 • Helicon Opleidingen is lid van de AOC Raad, MBO Raad en VO Raad.
  Ab Groen en Gijs de Bont vertegenwoordigen als College van Bestuur
  Helicon tijdens deze vergaderingen.
 • Lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, CDHO (bezoldigd)
 • Lid Bestuur Samenwerkingsverband Rivierenland
 • Lid Dagelijks Bestuur en Bestuur Groene Norm
 • Voorzitter bestuur Stichting Museum  Veeteelt en KI
  (Nationaal Veeteeltmuseum te Beers)

 

 • Onderwijs & kwaliteitszorg
 • Innovatie
 • Werving & communicatie 
 • HR (professionalisering & kennisinnovatie)

Nevenfunctie
Bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo
Bestuurslid VKBBO
(Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroeps Onderwijs)