Home > Organisatie > College van Bestuur

College van Bestuur

College van Bestuur


Ab Groen
Voorzitter College van Bestuur
A.F. Groen


Gijs de Bont
Lid College van Bestuur
G.C.P.A. de Bont

 • Organisatie-ontwikkeling
 • Bedrijfsvoering en financiën
 • HR : arbo en cao
 • Faciliteiten: huisvesting en it
 • Juridisch zaken
 
 • Onderwijs: kwaliteitszorg en innovatie
 • HRM: professionele ontwikkeling
 • Communicatie en marketing
Nevenfuncties   Nevenfuncties
 • Lid Bestuur AOC Raad

 • Lid Bestuur Coöperatie Zuivelopleidingen Nederland u.a.

 • Lid Bestuur Stichting Grow Campus

 • Lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, CDHO
  (bezoldigd)

 • Lid Bestuur Samenwerkingsverband Rivierenland

 • Voorzitter Bestuur Stichting Museum Veeteelt en KI

 

 • Lid Bestuur Groene Norm
 • Lid Bestuur Kwaliteitsnetwerk mbo
 • Lid Bestuur VKBBO (Vereniging Kwaliteitsbevordering
  Bestuurders Beroeps Onderwijs)