Home > Organisatie > Nieuws en agenda > Henk de Jong tijdelijk voorzitter College van Bestuur

Henk de Jong tijdelijk voorzitter College van Bestuur

Henk de Jong
Deze week is Henk de Jong gestart als interim voorzitter van het College van Bestuur. Henk is een bestuurder met veel ervaring. Zo heeft hij onder andere gewerkt als lid van de korpsleiding nationale politie en als gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam. Op de vraag waarom hij interesse heeft bij de functie voor tijdelijk bestuurder bij Helicon geeft Henk dit antwoord: “Bij ROC Leiden ben ik in de ban geraakt van het beroepsonderwijs. Daar kun je het verschil maken. Ik vind het in m’n werk belangrijk dat het gaat om mensen te verbinden. Dat ik van dienst kan zijn”. Henk heeft een contract van in beginsel zes maanden.

Selectie

Halverwege december is de Raad van Toezicht gestart met de selectie voor een tijdelijk opvolger van Ab Groen. Voor deze procedure is er een selectiecommissie en een adviescommissie ingesteld. De selectiecommissie bestond uit twee leden van de Raad van Toezicht en het lid College van Bestuur. In de adviescommissie zaten o.a. twee directeuren, een ouder en een lid van de OR. De ouderraad, leerlingenraad en ondernemingsraad hebben inspraak in de benoeming en zijn dus in de gelegenheid gesteld om mee te praten in de selectiegesprekken.

Welkom en veel succes, Henk!