Home > Organisatie > Nieuws en agenda > Helicon en Citaverde gaan samenwerkingskansen onderzoeken

Helicon en Citaverde gaan samenwerkingskansen onderzoeken

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’

Samenwerking tussen groene onderwijsinstellingen staat hoog op de agenda de komende jaren. Niet alleen bij ons, maar bij alle groene onderwijsinstellingen. In een aantal oriënterende gesprekken hebben de Colleges van Bestuur van Helicon en Citaverde in de afgelopen maanden afgesproken om met elkaar samenwerkingskansen te gaan onderzoeken. De uitgangspunten daarbij zijn inmiddels besproken met de ondernemingsraden en de Raden van Toezicht. 

Helicon en Citaverde hebben allebei een ruim aanbod van mooie groenopleidingen op vmbo- en mbo-niveau. En we hebben een vergelijkbare ambitie: we willen allebei de beste en leukste ‘groene’ opleiders in Zuid-Nederland zijn. Om er te studeren, om er te werken en om ermee samen te werken. Dat doen we goed en steeds beter, maar willen we ook in de toekomst goed blijven doen. Het is onze overtuiging dat samenwerking de beste manier is om succesvol te blijven. Twee weten en kunnen immers meer dan één.

Samenwerken heeft voor Helicon en Citaverde drie belangrijke voordelen:

•    Kwaliteit van onderwijs

Door samen te werken, gebruiken we de kennis en ervaring op alle niveaus bij Helicon en Citaverde. Daarmee versterken we de onderwijskwaliteit verder en blijven we aantrekkelijk voor (potentiële) leerlingen.

•    Meer mogelijkheden voor ons onderwijs

Als we samenwerken in onderwijs en ondersteuning versterken we onze slagkracht. Ook voor medewerkers ontstaan er meer mogelijkheden om samen te werken en voor professionele ontwikkeling. Door een grotere schaalgrootte kunnen we samen bovendien een breder aanbod van opleidingen blijven aanbieden.

•    Ruime blik en inspiratie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Samenwerken verruimt onze blik en zorgt voor inspiratie. Bovendien is samenwerken leuk om te doen.

Samenwerken kan op verschillende manieren. Van het uitwisselen van kennis en ervaring tot een fusie en vele vormen daartussen. Voordat we kiezen voor de beste samenwerkingsvorm doorlopen we een zorgvuldig proces. Dat begint met elkaar ontmoeten en leren kennen, op diverse niveaus en thema’s. Van directeuren tot docenten, van HRM tot ICT bijvoorbeeld.