Direct naar hoofdmenu / zoekveld

BBL Water- en groenbeheer

Werk je in de praktijk en wil je je verder ontwikkelen of omscholen? Dan is een deeltijdopleiding in de BBL wat voor je! De BBL-opleiding Water- en groenbeheer is anders dan de BOL-opleiding. Uiteraard doordat je in de BBL maar 1 dag in de week naar school gaat en de rest werkt op een leerbedrijf. Maar ook qua thema's zijn er verschillen. Heb je al werkervaring in de 'watersector' en wil je je verder ontwikkelen, dan kun je bij ons instromen in deze niveau 3 opleiding. De specialisatie Water- en groenbeheer richt zich specifiek op medewerkers die willen doorgroeien naar het niveau van (meewerkend) voorman, toezichthouder, onderhouds- of cultuurtechnisch medewerker. De opleiding duurt twee jaar en sluit aan op de dagelijkse beroepspraktijk.

De opleiding

Je krijgt veertig weken per jaar één dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op drie tot zes uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 16 uur per week of loopt stage bij een door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied. Erkende bedrijven vind je in het register op www.stagemarkt.nl.
Een gedeelte van de opleiding volg je samen met de specialisatie Bos- en natuurbeheer. Dat verbreedt je kijk op het vakgebied.
Je kunt de opleiding in bijzondere gevallen in verkorte vorm volgen. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating. Met het diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 4, Watermanagement of Bos- en natuurbeheer.

Opbouw van het theoriedeel van de opleiding

De opleiding volgt drie sporen:

 • Een vakgericht deel, met vakken als natuurbeheer, bosbeheer en flora- en faunakennis. Daarbij maken we veel gebruik van excursies en praktijklessen;
 • Een algemeen vormend deel waarin we je voorbereiden op je examen rekenen en Nederlands op niveau 2F;
 • Een keuzedeel waarin je vakken kunt kiezen om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen of om beter voorbereid te zijn op doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.

 

Vakthema’s (onder voorbehoud van wijzigingen)
 • Flora- en faunawet
 • Ecologie, bodem en landschap
 • Hydrologie en waterbeheer
 • Herinrichting ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers
 • Bestekken en toezicht houden
 • Exoten en bestrijding
 • Flora- en faunakennis
 • Groenbeheer
 • Landmeten en waterpassen
 • Arbo en veiligheid
 • Klantgerichtheid en contacten
 • Plannen en organiseren
 • Geo-informatica
 • Waterveiligheid en waterkeringen

Algemene thema’s
 • Nederlands en rekenen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. Je startniveau bepaalt je individuele onderwijstraject.
 • Communicatie, houding en gedrag.
 • De wereld van natuur, water en recreatie: een vak waarin je een bredere kijk krijgt op het werken in het vakgebied (LOB).

Keuzethema’s

Met deze thema’s bieden we je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Sommige thema’s zijn juist gericht op een nog betere doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau.

Beroepspraktijkvorming

Op je opleidingsbedrijf werk je aan je competenties en je technische vaardigheden. Het accent ligt  daarnaast op het opdoen van toegepaste vakkennis. Die rapporteer je in je portfolio. Daarmee toon je aan dat je de vereiste kerntaken en werkprocessen beheerst.

Proeve van Bekwaamheid

Als het schoolgedeelte en het  praktijkgedeelte positief zijn afgesloten, leg je een Proeve van Bekwaamheid af. In dat examen laat je zien dat je over de vereiste competenties beschikt.

Toelating

Je bent toelaatbaar met een mbo niveau 2 diploma in jouw studierichting en als je een erkend opleidingsbedrijf hebt. Bij aanvang van de opleiding moet dit opleidingsbedrijf geregeld zijn, anders kun je niet starten. Het is wenselijk dat je ongeveer 4 jaar relevante werkervaring in het vakgebied hebt. Met een andere opleiding is overleg noodzakelijk. Tijdens het toelatingsgesprek bepalen we met jou het opleidingstraject. Dat doen we op basis van je vooropleiding, werkervaring, de mogelijkheden van je opleidingsbedrijf en de intaketest.

Kosten (1e jaar)

Bij benadering en onder voorbehoud van prijswijzigingen
Schoolgeld (prijsniveau 2015)    €    563,-
Excursies    €      50,-
Boeken (afhankelijk van welke boeken een deelnemer al heeft max.)    €    150,-
Verzekering (incl. afkoop eigen risico)    €      20,-


Deze kosten zijn grotendeels aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zie voor de specifieke regels de website van de Belastingdienst. De opleiding voldoet bovendien aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren, waardoor een erkend opleidingsbedrijf tot maximaal €2700,- subsidie kan krijgen voor de begeleiding van een student. Zie www.rvo.nl.

Kwalificatiedossier

De kwalificatie-eisen zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier Groene ruimte binnen de kwalificatie Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie, Crebonummer 25457. Hierin staat een korte omschrijving van het beroep, de taken die de medewerker uitvoert en de competenties die hij/zij daarbij nodig heeft.

 


Uitgelicht


Zoeken