Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Schaapherder

BOL BBL
Velp BBL niveau 3

De BBL (deeltijd)-opleiding Schaapherder is uniek in Nederland.. en ontzettend interessant!

De enige officiële MBO-opleiding tot schaapherder met aandacht voor natuur, ondernemerschap, communicatie en natuurlijk het schaap. Je combineert werken met leren!

 

Mbo-opleiding tot professioneel schaapherder

Kennis en vaardigheden direct toepasbaar in de praktijk

Je bent gefascineerd door de natuur en wilt werken met schapen. Je werkt graag buiten. Misschien ben je nu vrijwilliger bij een schaapskudde en wil je zelf schaapherder worden. Of je doet compleet ander werk en wilt je droom om schaapherder te worden eindelijk verwezenlijken.

Enige officiële mbo-opleiding in Nederland

De opleiding Schaapherder van Helicon MBO Velp is de enige geaccrediteerde opleiding die je daarbij kan helpen. Tijdens de opleiding leer je niet alleen alles over het schaap en het hoeden van schapen, maar ook over de natuur en ondernemerschap en communicatie. Kortom: over hoe je een professionele, moderne schaapherder wordt, die met zijn kudde de kost kan verdienen.

Nederland kent tussen de 200 en 250 schaapherders en er is behoefte aan meer goed opgeleide schaapherders. Op verzoek van de sector start Helicon MBO Velp daarom in schooljaar 2015-2016 met een vakopleiding tot Schaapherder. Daarmee is het de enige officiële mbo-opleiding in dit land om professioneel geschoold schaapherder te worden.

Schaapherders werken zelfstandig of in dienst van een bedrijf, een stichting of een terreinbeherende organisatie. Ieder jaar zijn er ongeveer 20 nieuwe schaapherders nodig, mede doordat er nog steeds terreinen bijkomen die door gescheperde kuddes beheerd worden.

BBL (deeltijd)

De opleiding Schaapherder is een BBL-opleiding. Tijdens de opleiding ben je 40 tot 80% aan het werk en ga je gemiddeld één dag in de week naar school. Je werkt bij een leerbedrijf in de sector waar je een leerwerkcontract hebt. De opleiding start met ongeveer 20 leerlingen.

Niveau 3

Schaapherder zijn is een ingewikkeld beroep, waarbij je veel kennis en vaardigheden moet bezitten. We leiden mensen op die in staat zijn zelf een begrazingsbedrijf met schapen te starten of als deskundig herder bij een begrazingsbedrijf of een terreinbeherende organisatie in dienst zijn. Met hun schapen beheren de herders verschillende landschappen. Daarvoor moet de herder in spé bezitten over kennis van de ecologie, de terreinen, het houden van schapen en ondernemerschap- en managementvaardigheden. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat het een mbo-opleiding op niveau 3 is.

Leren op school

De opleiding duurt twee jaar en je bent gemiddeld een dag in de week op school. De opleiding kent vier pijlers:

1. Schaap, met thema's als anatomie & morfologie, verzorging, diergezondheid, fokkerij, voeding, huisvesting, wet- en regelgeving.

2. Hoeden, met thema's als gedrag van schapen, honden, begrazingseenheden, werken met hond en kudde en wet & regelgeving.

3. Natuur, met thema's als landschap, terreinkennis, ecologie, natuurbeheer, machinegebruik, soortenkennis, geo-informatie.

4. Mens & Ondernemerschap, met thema's als arbo en veiligheid, ondernemerschap, communiceren, plannen en organiseren, personeel, ICT-gebruik, Nederlands, rekenen en wet & regelgeving.

Sommige onderdelen zullen later ook als losse module of cursus te volgen zijn.

In de praktijk leer je het meest

Tijdens deze BBL-opleiding ben je minimaal 2 dagen in de week aan het werk (als betaalde kracht of stagiaire) bij een schaapherder. Je kunt dan het geleerde meteen in de praktijk brengen en bovendien tegelijkertijd leren van de praktijk.

Waar ga jij straks werken?

Beroepen: Schaapherder / schaapsherder, terreinbeheerder

Door het volgen van de opleiding krijg je veel kennis over natuurbeheer in gebieden als heiden, bossen, duinen, dijken en andere groene gebieden in Nederland. Kennis die je nodig hebt als schaapherder, maar die je ook als terreinbeheerder van bepaalde terreinen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het beheer van dijken en duinen of bij terreinbeherende organisaties, zoals de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Je geeft dan opdrachten aan herders om deze terreinen te beheren.

Toelating

Leerlingen kunnen zich voor alle opleidingen aanmelden via de website of het aanmeldformulier (zie knop rechts op site 'Aanmelden'). De school heeft naast het aanmeldformulier een CV, een kopie diploma en een kopie ID-kaart nodig om de aanmelding compleet te kunnen maken. Lever deze documenten compleet aan, dan kunnen we de aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Aanleveren kan per post of via de mail naar bonoord@helicon.nl. Je ontvangt van de school een bevestigingsbrief van de aanmelding.

Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een uitgebreide intake. Als er teveel aanmeldingen zijn, werken we mogelijk met een wachtlijst.

Wat gebeurt er na het aanmelden?

Als je aanmelding compleet is, krijg je een uitnodiging voor een intaketest. Deze test bestaat uit een persoonlijkheidstest en een taal/rekentest. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek bekijken we samen of dit de juiste opleiding voor je is.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding? Kom dan naar onze open dagen of neem contact op met Geert Willink via 026 384 0310.


Uitgelicht


Zoeken