Direct naar hoofdmenu / zoekveld

BBL Bos- en natuurbeheer Velp

Werk je in de praktijk en wil je jezelf verder ontwikkelen of omscholen in de richting Bos- en natuurbeheer? Dan kun je bij Helicon in Velp terecht op niveau 3 en 4. Op niveau 3 richt de specialisatie Bos- en natuurbeheer zich op medewerkers die willen doorgroeien naar het niveau van (meewerkend) voorman. Op niveau 4 richt de specialisatie zich op middenkader-medewerkers zoals werkvoorbereiders, opzichters, boswachters en uitvoerders en voor wie wil doorgroeien naar dat niveau. Deze specialisaties duren allebei twee jaar en sluiten aan op de dagelijkse beroepspraktijk.

Op niveau 3 heet de opleiding Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie en op niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte.

De opleiding

Je krijgt veertig weken per jaar één dag in de week 6 uur les. Daarnaast moet je rekenen op drie tot zes uur per week zelfstudie. Je werkt minimaal 16 uur per week of loopt stage bij een door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) erkend opleidingsbedrijf in het vakgebied. Erkende bedrijven vind je in het register op de website van Stagemarkt. Belangrijk is dat je opleidingsplaats op het juiste niveau is en bij aanvang van de opleiding moet dit opleidingsbedrijf geregeld zijn, anders kun je niet starten.

Een gedeelte van de opleiding volg je samen met de opleiding Water- en groenbeheer (niveau 3) of Watermanagement (niveau 4). Dat verbreedt je kijk op het vakgebied. Je kunt de opleiding in bijzondere gevallen ook in verkorte vorm volgen. De mogelijkheden daarvan bespreek je tijdens de toelating en vindt altijd plaats in overleg met het opleidingsbedrijf. Met een niveau 3 diploma kun je doorstromen naar mbo niveau 4, Bos- en natuurbeheer of Watermanagement. Met het niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo.

Samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere opleidingsbedrijven

Iedere deelnemer aan een BBL-opleiding is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opleidingsplek. Uiteraard, bieden we ondersteuning hierbij. Helicon MBO Velp werkt bijvoorbeeld samen met een aantal bos- en natuurbeheerorganisaties die jaarlijks opleidingsplaatsen aanbieden. Belangrijke partners zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Staatsbosbeheer
Jaarlijks selecteert Staatsbosbeheer samen met Helicon MBO Velp mbo-leerlingen voor een 2-jarig opleidingstraject voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Bos- en Natuurbeheer op niveau 3 of 4.

Natuurmonumenten

Ook met Natuurmonumenten werken wij samen in de opleiding van leerlingen op niveau 3 of 4. Kijk voor actuele opleidingsplaatsen op hun website.

Opbouw van het theoriedeel van de opleiding

De opleiding volgt drie sporen:
 • Een vakgericht deel, met vakken als natuurbeheer, bosbeheer en flora- en faunakennis. Daarbij maken we veel gebruik van excursies en praktijklessen;
 • Een algemeen vormend deel waarin we je voorbereiden op je examen rekenen, Nederlands en voor niveau 4 ook Engels;
 • Een keuzedeel waarin je vakken kunt kiezen om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen of om beter voorbereid te zijn op doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.
 
Vakthema’s (onder voorbehoud van wijzigingen)

Niveau 3

Niveau 4

 • Flora- en faunawet
 • Flora en fauna inventarisatie
 • Ecologie, bodem en landschap
 • Natuurbeheer
 • Hydrologie en waterbeheer
 • Waterpassen en landmeten
 • Bosbeheer
 • Waterbeheer
 • Landschapselementen
 • Bosbeheer
 • Exoten en bestrijding
 • Beleid en wetgeving
 • Flora- en faunakennis
 • Visievorming
 • Natuurbeheer
 • Bestekken en begroten
 • Landmeten en waterpassen
 • Projectorganisatie
 • Arbo en veiligheid
 • Communicatie
 • Vrijwilligers, publiek en netwerken

 

 • Plannen en organiseren

 

 • Geo-informatica

 

 • Begrazing

 


Algemene thema’s
 • Nederlands en rekenen zijn een verplichte examenonderdelen. Dit geldt ook voor Engels op niveau 4. Je startniveau bepaalt je individuele onderwijstraject;
 • Communicatie, houding en gedrag;
 • De wereld van natuur, water en recreatie: een vak waarin je een bredere kijk krijgt op het werken in het vakgebied (LOB).

 

Keuzethema’s
Met deze thema’s bieden we je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verbreden of verdiepen. Sommige thema’s zijn juist gericht op een nog betere doorstroom naar een opleiding op een hoger niveau.

Beroepspraktijkvorming

Op je opleidingsbedrijf werk je aan je competenties en je technische vaardigheden. Het accent ligt  daarnaast op het opdoen van toegepaste vakkennis. Die rapporteer je in je portfolio. Daarmee toon je aan dat je de vereiste kerntaken en werkprocessen beheerst die bij het opleidingsniveau horen.

 

Proeve van Bekwaamheid

Als het schoolgedeelte en het praktijkgedeelte positief zijn afgesloten, leg je een Proeve van Bekwaamheid af. In dat examen laat je zien dat je over de vereiste competenties beschikt.

Toelating

Niveau 3
Je bent toelaatbaar met een mbo niveau 2 diploma in jouw studierichting. Het is wenselijk dat je ongeveer 4 jaar relevante werkervaring in het vakgebied hebt. Met een andere opleiding is overleg noodzakelijk. Tijdens het toelatingsgesprek bepalen we met jou het opleidingstraject. Dat doen we op basis van je vooropleiding, werkervaring, de mogelijkheden van je opleidingsbedrijf en de intaketest (inclusief instaptoets voor Nederlands).
Niveau 4
Je bent toelaatbaar met een vakopleiding niveau 3 in jouw studierichting. Met een andere opleiding is overleg noodzakelijk. Het is wenselijk dat je ongeveer 4 jaar relevante werkervaring in het vakgebied hebt. Tijdens het toelatingsgesprek bepalen we met jou het opleidingstraject. Dat doen we op basis van je vooropleiding, werkervaring, de intaketest (inclusief instaptoetsen voor Nederlands en Engels) en de wensen van het opleidingsbedrijf.

Kosten (1e jaar)     Bij benadering en onder voorbehoud van prijswijzigingen

Schoolgeld                                                                                               €   563,-
Excursies                                                                                                 €     50,-
Boeken (afhankelijk van welke boeken een deelnemer al heeft max.)    €   150,-
Verzekering (incl. afkoop eigen risico)                                                    €     20,-
De kosten van de opleiding bedragen per jaar max. € 1000,-

Deze kosten zijn grotendeels aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zie voor de specifieke regels de website van de Belastingdienst. De opleiding voldoet bovendien aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren, waardoor een erkend opleidingsbedrijf tot maximaal €2700,- subsidie kan krijgen voor de begeleiding van een student. Zie www.rvo.nl.

Kwalificatiedossier

De kwalificatie-eisen zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier Groene ruimte:

 • Niveau 3: kwalificatie Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie, Crebonummer 25457
 • Niveau 4: kwalificatie Opzichter/Uitvoerder groene ruimte, Crebonummer 25454.

In dit dossier staat een korte omschrijving van het beroep, de taken die de medewerker uitvoert en de competenties die hij/zij daarbij nodig heeft.

Meer weten?

Voor meer info: mail naar Maarten Marsman via info.mv@helicon.nl. Aanmelden kan via onze website.


 

Uitgelicht


Zoeken