Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Helicon MBO Velp / Toelating

Toelating

Advies: meld je aan voor 1 april

Het is steeds belangrijker om op tijd een keus te maken en dat geldt uiteraard ook bij ons op school. Om ervoor te zorgen dat iedereen die zich aanmeldt ruim op tijd weet of hij/zij kan starten in de opleiding van zijn of haar keus, adviseren we je om je vóór 1 april aanstaande aan te melden. Alleen dan kunnen we garanderen dat je vóór de zomervakantie het intake-proces hebt doorlopen en weet je dus op tijd of je bij ons op school kunt starten.

 

Voordat je officieel bent ingeschreven en toegelaten tot een opleiding, doorloop je een aantal stappen: 1. Aanmelden, 2. AMN-test, 3. Studiecheck, 4. Toelating of afwijzing.

De aanmeldprocedure voor BOL en BBL is bijna hetzelfde: zie hieronder bij punt 1. BBL'ers adviseren we bovendien pas te starten vanaf 21 jaar.

1.  Aanmelden

Als je je hebt aangemeld (online of op school), bevestigt de administratie je aanmelding en vraagt om aanvullende gegevens:

 • Bij BOL: Digitaal Doorstroom Dossier van je huidige school;
 • Bij BBL: een Curriculum Vitae en BBL-inschrijfformulier;
 • Een kopie van je laatste rapport en/of diploma;
 • Een kopie van je ID-kaart;
 • Een pasfoto.

> Direct aanmelden

2. AMN-test

Als wij over alle gegevens beschikken, word je uitgenodigd voor een AMN-intaketest. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Leerintelligentie (numerieke en verbale aanleg)
 • Logisch redeneren (redeneer- en evaluatievermogen)
 • Competenties
 • Beroepsbeeld

De AMN-test (op computer) doe je op onze school en duurt ongeveer 1½  uur. 

 

Heb je VMBO-Kader en wil je naar een niveau 4-opleiding, dan krijg je aansluitend een niveautest voor Nederlands, Engels en rekenen.

3. Studiecheck

Na de AMN-test krijg je een uitnodiging voor een Studiecheck. Ouders/verzorgers zijn daarbij welkom. Hierin bespreken we, afhankelijk van je keus voor BOL of BBL, de volgende onderwerpen:

 • Jouw beeld van het beroep / beroepenveld;
 • Je motivatie voor de opleiding en het beroep;
 • De inhoud van de opleiding, keuzevakken, stages;
 • Het arbeidsmarktperspectief, verdere doorstroommogelijkheden (werk of HBO);
 • De AMN-testgegevens en het Digitaal Doorstroomdossier/je CV: Pas jij bij het profiel van de opleiding?
 • De resultaten van de niveautest Nederlands en rekenen (alleen voor VMBO-Kader - aanmelding op niveau 4);
 • Eventuele fysieke bijzonderheden zoals een handicap of chronische ziekte. We kijken of dat consequenties heeft voor de opleiding;
 • Behoefte aan extra begeleiding of ondersteuning, bijvoorbeeld voor taal en rekenen;
 • Onderwijsovereenkomst (OOK), aangevuld met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) en bij BBL een Praktijkovereenkomst (POK). Daarin liggen de inspanningsverplichtingen van school en kandidaat vast.
 • Financiële zaken, de studiefinanciering, de kosten van de opleiding;
 • De kennismakingsavond en de start van het schooljaar met de kennismakingsweek.

 

NB: Neem een officieel legitimatiebewijs mee.

4. Toelating of afwijzing

Degene die het studiecheck-gesprek voert, adviseert de toelatingscommissie op basis van de (aanvullende) toelatingsvoorwaarden, het gesprek en het advies van de school van herkomst.

Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, zal de studiechecker mogelijke alternatieven en ondersteuning met je bespreken. Je ontvangt een afwijzingsbrief met daarin informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken

 

De toelatingscommissie (decaan en teamleiders) neemt de toelatingsbesluiten en kijkt of er plaats is in de gekozen opleiding. Je ontvangt een bevestigingsbrief over toelating of een afwijzingsbrief met een eventueel alternatief.

Bij toelating ontvang je een OOK (onderwijsovereenkomst) en bij BBL ook een POK (praktijkovereenkomst) die je binnen 30 dagen moet inleveren. Daarna vervalt je recht op inschrijving.

Redenen voor afwijzing

Mocht je onverhoopt worden afgewezen, dan gebeurt dat op grond van een van de volgende redenen:

 • Je vooropleiding sluit niet aan op het niveau van de opleiding.
 • Je voldoet niet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden.
 • De school kan niet voldoen aan jouw specifieke ondersteuningsvraag.
 • Je hebt een aantoonbare alcohol-, drugs- of gameverslaving.
 • Je eigen veiligheid en/of je omgeving loopt een te groot risico.
 • Je beschikt niet over de juiste competenties voor de opleiding. Je leerbaarheid is onvoldoende.

5. Kennismaking

In juni is er een kennismakingsmiddag voor leerlingen. Eind augustus starten alle nieuwe leerlingen (BOL-opleidingen) met een speciale kennismakingsweek.

 


Uitgelicht


Zoeken