Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Prettig ontvangst nieuwe studenten

Op 22 en 29 juni werden de nieuwe 1ste jaars leerlingen en hun ouders welkom geheten. In aparte sessies werden zij door hun mentor van diverse praktische zaken voorzien.

Na een korte introductie door de directeur Monique Witlam en teamleider Roland van Bekhoven in de Aula, werden de toekomstige leerlingen voor een uurtje gescheiden van de ouders. Beiden kregen afzonderlijk van elkaar een presentatie getoond. De ouders bleven in de Aula en kregen praktische informatie en tips vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Chantal van Dam, leerling uit het huidige eerste leerjaar Eco en wildlife had in powerpoint een sfeerbeschrijving gemaakt voor de leerlingen. Deze werd door iedereen goed ontvangen. Docent Robert Knops vertelde over de excursies en het programma dat gedurende een schooljaar plaatsvindt en docent Nederlands Toon Bazelmans beantwoordde alle vragen van eenieder. Tot slot werden de aantekeningen uitgereikt om thuis nog eens goed na te kunnen lezen. De eerste indruk over en weer was goed.

 

Tot na de zomervakantie!

welkom 

 


Uitgelicht


Zoeken